poniedziałek, 20 październik 2014 20:36

Polski Kongres Gospodarczy

Napisane przez
Andrzej Malinowski Andrzej Malinowski fot. PFPZ.pl

Nauka dla biznesu, biznes dla nauki – to hasło przewodnie drugiej edycji Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Wydarzenie, organizowane przez Pracodawców RP, odbędzie się w dniach 22-23 października w salach Biznes Klubu Stadionu Narodowego w Warszawie.

- Tegoroczny Kongres zatytułowaliśmy: „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”. Naszym zdaniem zarówno sfery gospodarcze mają swe powinności wobec środowisk akademickich, jak i ludzie nauki muszą aktywniej brać udział w budowaniu nowoczesnej, konkurencyjnej polskiej gospodarki. Niezbędna jest więc harmonijna współpraca między biznesem, nauką i edukacją – podkreśla Andrzej Malinowski prezydent Pracodawców RP.

Podczas obrad zostanie przeprowadzona dyskusja nad propozycjami rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych, które mogłyby ułatwić kontakty między przedsiębiorcami a przedstawicielami nauki i wykreować mechanizmy efektywnej współpracy.

Gośćmi wydarzenia będą m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, minister nauki Lena Kolarska-Bobińska, przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Krzysztof J. Kurzydłowski, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Maciej Żylicz, a także rektorzy i profesorowie wyższych uczelni oraz prezesi największych polskich firm.