poniedziałek, 23 maj 2022 14:25

Pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami

Napisał
Pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami fot. Fundacja Dorastaj z Nami

W swoim pierwszym opublikowanym raporcie zrównoważonego rozwoju Fundacja Dorastaj z Nami zwraca uwagę na ważną rolę służb publicznych w utrzymaniu wspólnego bezpieczeństwa - szczególnie w obecnych czasach.

Fundacja od blisko 12. lat zajmuje się wsparciem systemowym dzieci bohaterów poległych na służbie, ale też promuje etos służb publicznych. W tym roku, chcąc pokazać kompleksowość realizowanych działań, Fundacja zdecydowała się na publikację raportu zrównoważonego rozwoju - przedstawia on problemy społeczne rozwiązywane przez organizację a także jej misję i strategię działania. Dokument opracowano zgodnie z wytycznymi GRI G4 (Global Reporting Initiative). Fundacja planuje regularnie publikować podobne raporty i tym samym w przejrzysty sposób informować o swoich działaniach.

Organizacja została powołana w 2010 r. przez 27. czołowych polskich firm w uznaniu za pracę i poświęcenie ludzi, którzy stracili życie lub zdrowie w służbie publicznej. Poprzez raport Fundacja w przejrzysty sposób przedstawia systemowe podejście do pomocy udzielanej dzieciom poległych na służbie - strażaków, policjantów, ratowników medycznych czy żołnierzy. Treść raportu powstała w wyniku konsultacji z kluczowymi interesariuszami. I chociaż dla wielu organizacji rok 2021, w którym to przygotowywano publikację, był trudny, to udało zaprosić się do współpracy zarówno pracowników Fundacji jak i interesariuszy zewnętrznych, co miało kluczowy wpływ na finalny kształt raportu.

- W realizacji naszych celów ważne jest partnerstwo i współpraca wielu podmiotów, reprezentujących różne sektory i odmienną optykę. Za sprawą współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi możliwa jest wymiana doświadczeń, zasobów i wzajemna edukacja. Dlatego od lat współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami, a także instytucjami, budując wieloletnie i wielopoziomowe partnerstwa. Podpisujemy porozumienia, które jasno określają zakres współpracy i naszych działań - mówi Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami.

Ważnym elementem prac nad raportem był dialog z interesariuszami. Dlatego też dane zawarte w raporcie pokazują nie tylko spektrum realizowanych działań, ale też odzwierciedlają potrzeby interesariuszy, które są związane np. z pozyskaniem informacji dotyczących finansowania działalności Fundacji. Dla przykładu - 95% z nich chce wiedzieć, czy wspierana organizacja otrzymuje pomoc finansową od państwa, a 91% chciałoby dodatkowo poznać informacje na temat jej wyników finansowych.

Działalność Fundacji jest postrzegana, jako ważna przez społeczeństwo, na co wskazują dane ujęte w raporcie - 75% badanych uważa, że Fundacja pomagająca rodzinom poległych na służbie jest potrzebna. Przez blisko 12 lat działalności otoczono opieką 279 dzieci bohaterów. Każde dziecko ma zagwarantowaną kompleksową opiekę - wsparcie edukacyjne i psychologiczne.

W pierwszej kolejności Fundacja koncentruje się na diagnozie potrzeb i problemów podopiecznych. Ważnym wyróżnikiem jest to, że organizacja profiluje i zwiększa kompetencje młodych ludzi, buduje ich poczucie wartości i samodzielności, aby umożliwić im prawidłowe funkcjonowanie w świecie po stracie rodzica - teraz i w przyszłości. Jak wynika z raportu, największa część podopiecznych współpracuje z Fundacją dłużej niż pięć lat (61%), natomiast tylko 7% krócej niż rok. Najdłuższa współpraca pomiędzy podopiecznym i Fundacją trwa już 11 lat.

- Publikując raport chcieliśmy podzielić się tym, co robimy. Pokazać, jak rozwiązujemy problemy społeczne, jak zmieniamy świat. Jedną z najważniejszych dla nas wartości jest transparentność, dlatego w przejrzysty sposób przedstawiamy, jak działamy, pozyskujemy środki i jakie efekty osiągamy za sprawą naszych programów. Można, zatem powiedzieć, że oprócz charakteru informacyjnego, raport jest podkreśleniem gotowości do dalszego rozwoju i impulsem do przeglądu dotychczasowych działań. Choć praca nad dokumentem była dużym wyzwaniem, to planujemy publikować go każdego roku - zapewnia Marzena Kolczyńska, manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami, współautorka pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami.

Raport jest dostępny na stronie dorastajznami.org/raport-zrownowazonego-rozwoju