czwartek, 26 maj 2022 12:39

Firmy budowlane - słabnąca dynamika wzrostu

Napisał
Firmy budowlane - słabnąca dynamika wzrostu fot. free-images/Pixabay

Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS nt. wyników budownictwa w kwietniu produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,9% niższa niż w marcu i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku o 9,3%.

Przy czym w marcu br. roczna dynamika produkcji wyniosła 27,6%. Zaś w pierwszych czterech miesiącach br. produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o 17,5%.

Tym samym dane GUS w ujęciu rocznym okazały się znacząco niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG – oceniają analitycy Krajowej Izby Gospodarczej.

Ich zdaniem spadek sprzedaży budowlano-montażowej w stosunku do marca może być odreagowaniem po wysokich wynikach osiągniętych przed miesiącem (wzrost o 41,4% w stosunku do lutego).

Z kolei według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w kwietniu była wyższa o 10,9% w ujęciu rocznym oraz niższa o 5,1% w stosunku do marca br.

Jak zaznacza KIG dane sprzedaży w ujęciu miesięcznym pokazują spadki we wszystkich działach. Produkcja w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne spadła o 9,6%, w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 7,8%, a w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,7%.

Tymczasem w ujęciu rocznym produkcja budowlano-montażowa wrosła we wszystkich działach. Dane wyglądają następująco: budowa budynków - wzrost o 20,5%, roboty budowlane specjalistyczne - wzrost o 6,6% a budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - wzrost o 1,4%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu br. były o 1,0% wyższe niż w marcu i o 11,0% wyższe niż przed rokiem. W marcu br. roku zanotowano wzrost cen o 1,4% m/m i 10,4% r/r.