wtorek, 24 maj 2022 13:14

Pracownicy zaczęli traktować PPK i dopłaty od pracodawców jako formę dodatkowego benefitu

Napisał
Joanna Załęska Joanna Załęska fot. Newseria Biznes

- Wykorzystując dostępne w internecie kalkulatory PPK, można wyliczyć, że - odkładając tylko 56 zł miesięcznie - w ciągu roku zgromadzimy 1666 zł. Gdybyśmy chcieli te pieniądze odkładać samodzielnie w innym produkcie, oszczędzilibyśmy ok. 650-680 zł.

Udział pracodawcy i dopłaty od państwa powodują więc, że zyskujemy dużo więcej - mówi w rozmowie z Newseria Biznes Joanna Załęska, dyr. biura PPK w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Jak podkreśla, pracownicy zaczęli traktować PPK i dopłaty od pracodawców jako formę dodatkowego benefitu. Można się więc spodziewać, że - podobnie jak w Wlk. Brytanii - poziom partycypacji będzie sukcesywnie wzrastać. Zwłaszcza że w 2023 r. polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK.

- Przed nami automatyczny zapis pracowników do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oznacza to, że każdy pracownik między 18. a 55. rokiem życia zostanie automatycznie zapisany przez swojego pracodawcę do PPK. Chyba że zdecyduje inaczej i przed ustawowym terminem 1 kwietnia 2023 roku złoży u pracodawcy rezygnację z przystąpienia do programu - mówi Załęska.

W 2023 r. polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Każdy uczestnik PPK może też w każdej chwili zrezygnować z dokonywania wpłat na podstawie deklaracji złożonej pracodawcy. Raz złożona deklaracja o rezygnacji będzie obowiązywać do momentu kolejnego automatycznego zapisu (najbliższy termin autozapisu to 1 kwietnia 2023 r., potem co kolejne cztery lata).

- Okres pandemii COVID-19 i zmian gospodarczych wywołanych wojną w Ukrainie spowodował, że trudno oszacować zainteresowanie pracowników przystąpieniem do PPK. Mimo że wszystkie argumenty pokazują, że pracownicy odnoszą z tego same korzyści - mówi ekspertka. - Obserwując podobne programy wdrożone w Wlk. Brytanii czy Nowej Zelandii, widać, że na początkowym etapie partycypacja też była niska. Natomiast na dziś w Wlk. Brytanii wynosi ona 88 proc., a w Nowej Zelandii - 86 proc. Z kolei partycypacja w PPK na koniec I kwartału br. wynosiła ok. 32 proc. To pokazuje, że przed nami jeszcze długi proces edukacji i proces budowania zaufania do programu PPK.

Statystyki pokazują, że zainteresowanie tą formą długoterminowego oszczędzania na emeryturę jest coraz większe. W 2021 roku portal informacyjny mojeppk.pl, który jest oficjalnym źródłem wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zanotował ponad 7,4 mln odsłon, zyskując 2,8 mln unikalnych użytkowników. Najczęściej odwiedzana była zaś zakładka skierowana do potencjalnych, nowych uczestników programu i kalkulator pozwalający na wyliczenie przyszłych oszczędności (blisko 2 mln symulacji). Z kolei infolinia PPK odebrała prawie 35,8 tys. połączeń z pytaniami dotyczącymi oszczędzania w tym programie.

- Doświadczenia Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii, które od wielu lat prowadzą podobne programy, pokazują, że tylko i wyłącznie poprzez edukację i różnego rodzaju działania informacyjne jesteśmy w stanie dotrzeć do polskich pracowników z informacją, że oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dla nich korzystne z wielu powodów. Po pierwsze, mają zagwarantowaną prywatność zgromadzonych środków, po drugie - te środki są dziedziczone, a po trzecie - pracownik w każdym momencie trwania programu ma dostęp do środków zgromadzonych w PPK - mówi Załęska.

Według danych na koniec I kwartału br. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych uczestniczy już 2,34 mln Polaków. Poziom partycypacji w PPK sięga obecnie 31,7 proc.

- Udział w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych swoim pracownikom umożliwiło już blisko 300 tys. pracodawców - mówi dyrektor Biura PPK w Compensa TU SA Vienna Insurance Group. - Na uwagę zasługuje też fakt, że w funduszach zdefiniowanej daty w programie PPK zgromadzono ok. 9 mld zł. Patrząc na przyrost tych aktywów netto miesiąc do miesiąca, widać, że tylko w marcu br. ich wartość wzrosła o 1,2 mld zł.

PPK to prywatny i dobrowolny program gromadzenia środków na dowolny cel, choć w zamyśle ustawodawcy ma on przede wszystkim zwiększyć poziom oszczędności Polaków na przyszłą emeryturę. W PPK do każdej złotówki, którą oszczędza pracownik, pracodawca dokłada kolejne 70 gr. Konto pracownika dodatkowo zasilają też dopłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł przekazywane przez państwo.