wtorek, 31 maj 2022 13:54

Chcemy dalej pracować on-line

Napisał
Chcemy dalej pracować on-line fot. free-images/Pixabay

Powroty pracowników do biur od co najmniej kilku tygodni stają się faktem. Jednak proces ten nie zachodzi bez zakłóceń.

Aż 86% Polaków pracujących zdalnie lub hybrydowo badanych przez Pracuj.pl deklaruje, że także w przyszłości chcą wykonywać obowiązki w tych modelach. Możliwość bardziej elastycznej pracy kusi także osoby, które nie miały okazji działać zdalnie lub hybrydowo. 54% Polaków deklaruje, że chętniej zaaplikowaliby o pracę do firmy, która umożliwia dowolny wybór modelu wykonywania obowiązków.

Według analiz EY aż 72% firm, które w czasach pandemii pracowały w tym modelu, powróciło do biur lub planują to zrobić w najbliższej przyszłości. Jednak tylko w 40 proc. z tych, które podjęły taką decyzję, była ona konsultowana z zespołem. Eksperci HR alarmują, że odgórne, często niekonsultowane z zespołem przywrócenie pracy biurowej prowadzi do napięć na linii pracownik-pracodawca, a nawet decyzji o zmianie miejsca zatrudnienia.

Jakie postawy wobec pracy zdalnej przyjmują pracownicy w obliczu powrotu do biur? Aby to sprawdzić portal Pracuj.pl przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie 1796 Polaków posiadających pracę.

Badania Pracuj.pl pokazują, że osobom, które przyzwyczaiły się do zalet pracy zdalnej, przeniesienie się do pracy biurowej może przychodzić z trudnością. Zdecydowana większość z nich chce nadal korzystać z elastycznych modeli wykonywania obowiązków. Aż 86% respondentów pracujących w marcu 2022 r. zdalnie lub hybrydowo chciało być zatrudnionymi na tych zasadach w perspektywie co najmniej kolejnych 1-2 lat. W tej grupie 27,5% deklaruje, że najchętniej w ogóle nie pojawialiby się w biurze.

W marcu 2022 roku - czyli okresie, gdy wiele firm zaczynało w praktyce wdrażać programy powrotu do biur, utrzymywał się ustabilizowany udział osób pracujących w bardziej elastyczny sposób. 34% Polaków posiadających pracę badanych przez Pracuj.pl deklarowało, że pracują zdalnie lub hybrydowo.

Wraz z uspokajającym się stanem pandemii dostrzegalny jest rosnący udział pracy biurowej w życiu pracowników funkcjonujących w modelu mieszanym. W ciągu pół roku udział osób, które poświęcają pracy zdalnej ponad połowę czasu spadł o 10 punktów procentowych. W marcu 2022 już blisko 6 na 10 zatrudnionych hybrydowo spędzało poza biurem maksymalnie połowę etatu.

- Analiza danych pokazuje, że już w marcu widoczne były pierwsze oznaki zmian w organizacji pracy. Możemy przypuszczać, że mamy tu do czynienia z inicjatywą zarówno pracowników, jak i pracodawców. O ile udział osób pracujących zdanie lub hybrydowo w Polsce utrzymywał się między IV kwartałem 2021 r. i I kwartałem 2022 r. na podobnym poziomie, o tyle proporcje pracy hybrydowej często ulegały zmianie. Badania wskazują, że częściej niż wcześniej bywamy w biurach. Te proporcje nadal mogą się zmieniać na korzyść bardziej „biurowego” modelu pracy hybrydowej. Nie spodziewamy się jednak powrotu do pracy stacjonarnej jako dominującego modelu - komentuje Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań użytkowników w Grupie Pracuj.

Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Grupie Pracuj podkreśla ponadto wyraźną wagę, przykładaną przez kobiety do benefitów i możliwości związanych z pracą zdalną.

- We wszystkich ze zmierzonych przez nas przypadków widać przewagę pań nad panami pod kątem udziału osób, dla których elastyczne modele wykonywania obowiązków mają istotne znaczenie w rekrutacji. Panie częściej zwracają uwagę na dofinansowanie części kosztów pracy zdalnej przez pracodawcę, umożliwianie wyboru dowolnego modelu pracy czy otwartość firmy na osoby z innej lokalizacji. Można przypuszczać, że na tę kwestię wpływać może konieczność łączenia ról rodzicielskich z zawodowymi. Poziom elastyczności, z jaką firmy podchodzą do zatrudniania na odległość jest wciąż znacznie wyższy niż przed pandemią i sprzyja możliwościom rozwoju zawodowego wielu kobiet - komentuje Agnieszka Bieniak.