czwartek, 02 czerwiec 2022 15:02

Nowe kierunki studiów na polskich uczelniach

Napisał
Nowe kierunki studiów na polskich uczelniach fot. free-images/Pixabay

Od nowego roku akademickiego będzie można studiować w naszym kraju m.in. twórcze pisanie, studia strategiczne nad Azją, ekobiznes, sztuczna inteligencja czy inżynierię ochrony klimatu.

Rekrutacja na studia rozpoczyna się na polskich uczelniach na początku czerwca - poinformowały (za PAP) wirtualnemedia.pl.

Na przełomie maja i czerwca polskie uczelnie rozpoczynają rekrutacje na studia I stopnia (licencjackie) lub jednolite studia magisterskie (m.in. w przypadku kierunków medycznych). W czerwcu rozpoczynają się też rekrutacje na studia II stopnia (magisterskie) i zakończą się na niektórych uczelniach nawet dopiero w październiku.

Każdego roku uczelnie oferują dziesiątki nowych kierunków studiów. Na przykład Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planuje uruchomić trzy kierunki w zbliżającym się roku akademickim, jest wśród nich m.in. filologia angielsko-chińska.

- Powstanie kierunku odpowiada na duże zainteresowanie takimi studiami wśród kandydatów. Od lat dotychczasowa specjalność cieszyła się dużą popularnością, bowiem znajomość języka i kultury angielskiego i chińskiego obszaru językowego jest bardzo pożądana we współczesnym świecie - wyjaśnił PAP prodziekan Wydziału Anglistyki UAM prof. Jacek Fabiszak. Natomiast na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uruchomiony od nowego akademickiego będzie kierunek inżynieria ochrony klimatu.

„Zmiana klimatu dotyka wielu obszarów życia, dlatego kształcenie na nowym kierunku, stworzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, będzie miało wieloaspektowy i integrujący charakter. Studenci kierunku inżynieria ochrony klimatu zdobędą wiedzę w zakresie wpływu zmiany klimatu na takie dziedziny życia, jak: rolnictwo, leśnictwo, energetyka czy gospodarka wodna terenów zurbanizowanych i pozamiejskich” - podano w komunikacie uczelni.

W programie studiów znajdą się takie zagadnienia, jak: przyczyny zmian klimatycznych oraz ich wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, strategia i sposoby przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu, zasady gospodarki rolnej i leśnej oraz podstawy ich funkcjonowania w warunkach zmieniającego się klimatu, biologiczne, biotechniczne i techniczne działania zmniejszające negatywne skutki zmian klimatycznych - poinformowały (za PAP) wirtualnemedia.pl.

W Polsce działa 369 uczelni - 17 kościelnych, 131 publicznych i 221 niepublicznych. To dane aktualne na koniec 2021 r. przekazane PAP przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Studiuje na nich ok. 1,2 mln osób.