piątek, 26 kwiecień 2013 14:28

CSR szansą dla MŚP

Napisane przez

Czy spojrzenie na CSR będzie miało wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw? Czy CSR jest w ogóle potrzebny firmom z sektora MŚP? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy debaty pt. „CSR szansą dla MŚP?”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, RaportCSR.pl oraz miesięcznik „Ekologia i rynek”. Komisja Europejska w strategii CSR na lata 2011-2014 zaproponowała m.in. nową definicję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz motywy i główne kierunki działań na rzecz upowszechniania CSR na terenie UE. Zgodnie z nową definicją, CSR to „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Działania CSR, czyli społecznie odpowiedzialne, pomimo wzrostu świadomości na ich temat wśród przedsiębiorców są w Polsce traktowane często jako przejaw filantropii lub PR firmy. Natomiast tworzenie relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym staje się, obok wyników finansowych i jakości oferowanych usług, ważnym czynnikiem wzrostu konkurencyjności a co za tym idzie, przyczynia się do kształtowania przewagi nad innymi firmami co jest istotne dla MŚP.

Czego brakuje polskim firmom? Zapewne wiedzy – według raportu „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu” z 2012 roku przygotowanego przez redakcję Pulsu Biznesu na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna zaledwie 31 proc. przedstawicieli firm działających w Polsce. Inicjatywą, której celem jest zmiana tego stanu jest cykl konferencji pod hasłem Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Także PARP wspiera polskie firmy we wdrażaniu strategii CSR, która powinna stanowić jeden z istotnych fundamentów ich działania. Przykładem może być realizowany przez PARP program „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ma on na celu wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera. Pomoc ta zaczyna się od informowania o obszarach i korzyściach z CSR poprzez wdrażanie rozwiązań i realizację pilotażowych projektów MŚP. - Nabór wniosków do konkursu będzie miał miejsce do 20 maja br. Zgłaszające się firmy mogą zostać dofinansowane do kwoty 100 tys. zł. Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs wniesie 10 mln zł – poinformował Marek Szczepanik, wiceprezes PARP.

- Wyzwaniem jest podnoszenie świadomości polskich firm, głównie z sektora MŚP, co do korzyści wynikających z działań CSR, gdyż przekładają się one na korzyści biznesowe – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. – Trudno dyskutować nt. korzyści wynikających ze stosowania CSR w sektorze MŚP, gdy tylko 1/3 przedsiębiorców wie na czym polega CSR, ale firmy z tego sektora będą z biegiem czasu coraz bardziej przekonywały się do realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Zresztą nawet dziś, przypuszczalnie część przedsiębiorców, którzy nie znają pojęcia CSR, stosuje nieświadomie jego zasady. W promowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu istotna rola przypada takim organizacjom jak Krajowa Izba Gospodarcza – przekonuje Arendarski. Jego zdaniem jednym ze sposobów na przekonywanie przedsiębiorców do CSR jest promowanie firm za wdrażanie rozwiązań służących ochronie środowiska. Nawiązał w ten sposób do wystąpienia wiceszefa PARP. Marek Szczepanik poinformował, że w ramach wdrażanych przez jego Agencję projektów unijnych dotyczących sektora MŚP, w trakcie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, PARP premiuje te spośród nich, które uwzględniają przestrzeganie przez daną firmę norm środowiskowych, wyższych od standardowych.

Podczas konferencji przedstawiciele dużych firm, takich jak PKP Cargo, Jeronimo Martins Polska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne czy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania poinformowali o szczegółach wdrażanej u nich polityki CSR. - CSR to nie moda, to znak naszych czasów – podsumował obrady konferencji prowadzący jeden z paneli dyskusyjnych Jakub Kurasz, red. naczelny „Parkietu”, z-ca red. naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Patronem medialnym debaty był Super Biznes - ekonomiczny dodatek Super Expressu. Sponsorem debaty - PKP Cargo SA, największy towarowy przewoźnik kolejowy w Polsce i drugi największy w Unii Europejskiej.

Szczegóły wystąpień przedstawiciele dużych firm, występujących w drugiej sesji konferencji zamieścimy w późniejszym terminie.