czwartek, 23 czerwiec 2022 12:49

Osoby młodsze zdecydowanie częściej chciałyby krótszego czasu pracy

Napisał
Osoby młodsze zdecydowanie częściej chciałyby krótszego czasu pracy fot. free-images/Pixabay

Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie dotyczące podejścia Polaków do postulatów dewzrostu.

Chodzi o takie zredukowanie zużycia energii i zasobów w gospodarce, by dążyć do równowagi środowiskowej przy jednoczesnym zmniejszaniu nierówności społecznych i podnoszeniu jakości życia.

Okazuje się, że niemal połowa (49,6 proc.) badanych chciałoby skrócenia czasu pracy, gdyby nie wiązało się to z obniżeniem wynagrodzenia. Gdyby jednak taka zmiana wiązała się z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia, skrócenia życzyłoby sobie już tylko ok. 16 proc. uczestników badania.

Z kolei w przypadku gotowości do zmian w modelu konsumpcji, ponad 63 proc. badanych stwierdziła, że byłoby im łatwo wprowadzić zmiany konsumpcyjne zgodne z postulatami dewzrostu, ale jednocześnie ponad połowa (57,1 proc.) zadeklarowała, że byłoby im trudno zrezygnować z jedzenia mięsa i nabiału - wynika z raportu PIE „Gospodarka umiaru, czyli opinie Polaków o postulatach dewzrostu”.

- Z naszego badania wynika, że ocena postulatów wywodzących się z nurtu dewzrostu przez Polaków jest niejednoznaczna. Przede wszystkim opinie na temat skracania czasu pracy w niewielkim stopniu zależą od opinii na temat ograniczania konsumpcji czy wprowadzania regulacji zmniejszających emisje. Innymi słowy, nie istnieje zależność, w której osoba popierająca postulat ograniczenia czasu pracy będzie też wyraźnie bardziej popierać regulacje ograniczające ślad środowiskowy niż osoba, która popiera pozostawienie czasu pracy bez zmian. Interesujący jest również wyraźny podział pokoleniowy - osoby młodsze, przed 40. rokiem życia zdecydowanie częściej chciałyby krótszego czasu pracy niż osoby starsze - mówi Paweł Śliwowski, kier. zespołu strategii w PIE.

Jak wynika z badań PIE, zaledwie niespełna 7 proc. respondentów jest zdania, że zmiana przez nich nawyków konsumpcyjnych byłaby czymś trudnym. 82 proc. pytanych uważa rzadsze wymienianie sprzętu elektronicznego za najłatwiejszą do wdrożenia zmianę konsumpcyjną ograniczającą indywidualne emisje. Najtrudniej byłoby Polakom pożegnać się z mięsem i nabiałem (ok. 57 proc. odpowiedzi wskazujących na trudność).

Wbrew powszechnej opinii, że młodzi są bardziej zatroskani o klimat, to starsi respondenci deklarują, że łatwiej byłoby im zmienić zachowania konsumpcyjne, które szkodzą środowisku, chociaż różnice te nie są znaczne. Starsi łatwiej zrezygnowaliby z kupowania nowych ubrań i częstej wymiany elektroniki, ale trudniej byłoby im zrezygnować z mięsa i nabiału, a także korzystania z aut.