środa, 29 październik 2014 11:02

Instrument Szybkiego Reagowania po raz piąty

Napisane przez
Instrument Szybkiego Reagowania po raz piąty fot. sxc.hu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania” ogłosiła rozpoczęcie piątego naboru przedsiębiorców do udziału w usłudze, realizowanej przez WYG International Sp. z o.o. Do udziału w ISR w ramach niniejszego naboru zostanie wyłonionych co najmniej 50. przedsiębiorców o ograniczonych zasobach kadrowych i finansowych, w tym co najmniej 45 małych przedsiębiorstw; co najmniej 5 średnich przedsiębiorstw.

Celem usługi jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników mające na celu złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego/zmiany gospodarczej/restrukturyzacji (w tym rozwojowej). Zostanie to osiągnięte poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:
zapewnienie kompleksowego wsparcia firmom w ramach opracowania i wdrażania (realizacji) planu rozwoju;
zapewnienie kompleksowego wsparcia pracownikom przedsiębiorców, zagrożonych zwolnieniami w ramach programów outplacementowych będących częścią PR;
popularyzacja rozwiązań w obszarze działań szybkiego reagowania skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami zmiany gospodarczej.
W ramach ISR przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na opracowanie Planów Rozwoju oraz w ramach tych planów na usługi doradcze, szkoleniowe lub outplacementowe – wedle zdiagnozowanych potrzeb i problemów danego przedsiębiorstwa. Wsparcie to będzie udzielane w formie pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (w pieniądzu) w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej wysokości kosztów wsparcia określonych w umowie na opracowanie Planu Rozwoju.

„Instrument Szybkiego Reagowania” jest projektem partnerskim realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej).

Wsparcie finansowe udzielone na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i doradztwie jest świadczona w 95% w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy wnoszą wkład własny w wysokości  5% wartości wsparcia. W zależności od wartości uzyskanej pomocy, którą otrzyma firma, będzie on wynosił od 4 do 6,5 tys. zł brutto.