wtorek, 28 czerwiec 2022 14:54

Kolejna nagroda dla szefa największego operatora naziemnej infrastruktury RTV

Napisał
Andrzej. J. Kozłowski Andrzej. J. Kozłowski fot. Emitel SA

Miesięcznik „Home & Market” od ponad 27. lat przyznaje nagrody Menedżera Roku. Wśród wyróżnionych w corocznym plebiscycie znajdują się przedstawiciele różnych sektorów gospodarki, którzy reprezentują różne szkoły zarządzania oraz ścieżki zawodowe.

Prezes Emitela otrzymał to wyróżnienie już po raz drugi.

Menedżer roku to projekt prezentujący sylwetki menedżerów, którzy w ocenie miesięcznika w minionym roku najefektywniej zarządzali firmami, na czele których stoją. Kapituła doceniła ich za stawianie na pierwszym planie potrzeb klienta oraz podążanie za zmieniającymi się trendami i okolicznościami rynkowymi, odpowiedzialne podejście do biznesu w czasie epidemii, postawę proekologiczną, umiejętności zarządzania zespołem, uczciwą walkę z konkurencją oraz wizjonerstwo nawet w trudnych czasach.

Uzasadnieniem przyznania tej nagrody Andrzejowi J. Kozłowskiemu jest wdrożenie w Emitelu Strategii ESG na lata 2021 - 2025, definiującej główne cele działalności spółki w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego, a co z tym związane raportowanie społecznego zaangażowania firmy w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI zanim stanie się to obowiązkowe, co jest niezwykle pozytywną inspiracją dla otoczenia.

W działaniach w zakresie ESG bardzo istotne znaczenie ma udział zarządów spółek, a w szczególności przywództwo i osobiste zaangażowanie ze strony menedżerów stojących na czele firm. Podejście firm do kwestii ESG najlepiej weryfikują niezależne audyty, w których Emitel bierze udział każdego roku. W przeprowadzonym jesienią 2021 roku badaniu GRESB, oceniającym działania w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju, Emitel zdobył rekordową liczbę 90 punktów oraz po raz drugi otrzymał wyróżnienie 5 gwiazdek. Uzyskany przez spółkę wynik pokazuje, że dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny jest istotna dla firmy, a działania w tym zakresie są konsekwentnie wdrażane.

W tym roku w gronie laureatów znaleźli się czołowi przedstawiciele największych firm w Polsce, w tym m.in. prezesi: Aleksandra Agatowska, - PZU Życie, Wojciech Hann - BOŚ, Roger Hodgkiss - Generali Polska, Iwona Kossmann - Deni Cler, Krzysztof Krauze - Intrum, Ewa Małyszko - PFR TFI, Marcin Nedwidek - UNIQA Polska, Zbigniew Wojciech Okoński  - ROBYG, Radosław Olszewski - DM BOŚ, Dariusz Sapiński - Grupy Mlekovita, Tomasz Suchański - Grupy Żabka i Karolina Szmidt - Henkel Polska.