czwartek, 30 październik 2014 11:06

Pracodawcy zapłacili 164 mln zł pracownikom

Napisane przez
Pracodawcy zapłacili 164 mln zł pracownikom fot. sxc.hu

Sejm przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie.Działania kontrolno-nadzorcze inspekcji pracy doprowadziły do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia blisko 70 tys. pracowników. 6700 osób, będących stronami umów cywilnoprawnych, a także ponad 4 tys. osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. 6600 pracowników różnych branż wykorzystało zaległe urlopy wypoczynkowe.

W wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych: poleceń, wniosków w wystąpieniach i decyzji płacowych wyegzekwowano dla 116 tys. pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 164 mln zł. Kwota wyegzekwowanych w ub.r. świadczeń była znacznie wyższa niż w poprzednich latach, co świadczy o wysokiej skuteczności inspekcji pracy.

Inspektorzy pracy wyegzekwowali także znaczące należności na rzecz Funduszu Pracy i zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy udzielili ponad 1,2 mln bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp.