czwartek, 06 listopad 2014 11:11

Naczelna Rada Zatrudnienia - podsumowanie

Napisane przez
Jacek Męcina Jacek Męcina fot. www.mpips.gov.pl

- Publiczne służby zatrudnienia wykonały gigantyczną pracę – powiedział wiceminister pracy Jacek Męcina podczas ostatniego, kończącego kadencję, posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia. W dużej mierze zostało ono poświęcone podsumowaniu działań Rady w latach 2013-2014 – napisał portal ministerstwa pracy. W tym czasie znowelizowano ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzając nowe narzędzia i instrumenty aktywizacyjne oraz w znacznej mierze reformując działanie samych urzędów.

- Korzystając ze starych i nowych form zaktywizowano blisko 400 tys. osób – mówił wiceminister Męcina. – Liczba ofert pracy wzrosła z 7 tys. w 2012 r. do blisko 70 obecnie. O 40 proc. wzrosła liczba doradców klienta, a to jest zmiana na której najbardziej nam zależy, gdyż większa liczba osób pracujących bezpośrednio z bezrobotnymi przynosi wymierne efekty.

Wiceminister Jacek Męcina poinformował również o trwających przygotowaniach do zlecania usług aktywizacyjnych prywatnym agencjom zatrudnienia. – Ruszają już pierwsze przetargi. Chciałbym, aby na początku przyszłego roku we wszystkich urzędach działało kontraktowanie usług - powiedział. Wiceminister zapoznał też członków Rady z powstającą właśnie „Strategią rozwoju publicznych służb zatrudnienia”. Definiuje ona problemy rynku pracy – takie jak np. dostępność doradców klienta, przewaga ofert subsydiowanych czy efektywność - i proponuje rozwiązania.

Wicedyrektor departamentu rynku pracy w MPiPS Dorota Pasterczyk przedstawiła najświeższe dane z Urzędów Pracy, dotyczące aktywizacji zawodowej.  Najpopularniejszym instrumentem okazał się bon aktywizacyjny – stosowano go w 88 proc. powiatów. Zainteresowaniem również cieszyły się bony szkoleniowe i na zatrudnienie. Pozytywnie rozpatrzono 740 wniosków o bon na zasiedlenie. Profilowaniu poddano 1,5 tys. osób. Do I grupy (bezrobotni aktywni) zaklasyfikowano 5,3 proc. osób), do grupy II (bezrobotni wymagający wsparcia) – 67 proc., a do III (bezrobotni oddaleni od rynku pracy) trafiło 27,7 proc. szukających pracy. Uruchomiono 35 programów regionalnych dla 1315 osób.

Naczelnik wydziału w departamencie rynku pracy Elżbieta Strojna mówiła o funkcjonowaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dysponował on w tym roku 40 mln zł.  Najwięcej środków wykorzystano w województwach wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i śląskim. Zapowiedziała też ukazanie się zaktualizowanego informatora dla służb zatrudnienia i broszur tematycznych. Te wydawnictwa znajdą się w wersji elektronicznej na stronach internetowych ministerstwa.

- Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w przyszłym roku będzie opiewał na 179 mln zł. Zwracam się do organizacji pracodawców i związków zawodowych o udział w popularyzacji tej pożytecznej instytucji – zaapelował wiceminister Jacek Męcina.