niedziela, 09 listopad 2014 11:21

Małżonkowie w najlepszej sytuacji

Napisane przez
Małżonkowie w najlepszej sytuacji fot. www.sxc.hu

Czy stan cywilny może mieć wpływ na nasze powodzenie na rynku pracy? Okazuje się, że tak. Takie, zaskakujące wnioski płyną z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Wyniki BAEL potwierdzają, że w najlepszej sytuacji na rynku pracy są osoby pozostające w związkach małżeńskich – napisał portal praca.pl.
W grupie mężatek i żonatych mężczyzn w pierwszym kwartale br. zanotowano najwyższy wskaźnik zatrudnienia - wyniósł on 58,8 proc. Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w skali ogólnokrajowej wskaźnik zatrudnienia jest o kilka punktów procentowych niższy i wynosi 50, 2 proc. Co ciekawe, na drugim miejscu, za osobami w związkach małżeńskich, znaleźli się rozwodnicy (ze wskaźnikiem zatrudnienia na poziomie 54,2 proc.). Okazuje się, że osoby stanu wolnego są w znacznie gorszej sytuacji na rynku pracy. Wśród biorących udział w badaniu panien i kawalerów, osoby zatrudnione stanowiły 44,4 proc. W tej grupie zanotowano również najwyższą stopę bezrobocia – w I kwartale 2014 r. wyniosła ona 19,1 proc. podczas gdy w całym kraju osób bez pracy było 10,6 proc.
Najniższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób pozostających w związkach małżeńskich – 6,9 proc. Wśród osób owdowiałych 11,8 proc. było bez pracy, a wśród rozwodników bez zatrudnienia pozostawało niespełna 15 proc. osób.