środa, 12 listopad 2014 11:31

Jesteśmy zespołem

Napisane przez
Jesteśmy zespołem fot. Polwax SA

Działania z zakresu CSR to nie tylko element budowania wizerunku, czy przewagi konkurencyjnej. W wielu przypadkach to przede wszystkim kształtowanie prawidłowych relacji między zatrudnionymi a zatrudniającymi. Wychodzenia naprzeciw ich oczekiwaniom związanym ze środowiskiem zamieszkania.

- Uznaliśmy, że kluczem do stworzenia skutecznego CSR jest wpisanie tych zadań do strategii biznesowej firmy. Bo czymże jak nie częścią takich zadań jest stałe doskonalenie i podnoszenie jakości prowadzonej działalności, usprawnianie procesów i podnoszenie efektywności, dialog z pracownikami i zachowanie należytej staranności o środowisko. Dla nas to fundamenty zrównoważonego rozwoju spółki – podkreśla Beata Heinzel, szef biura zarządzania personelem Polwax SA. Zapisy te znalazły się w przyjętej w 2013 roku „Strategii Marketingowo – Wizerunkowej na lata 2013-2020”.

- Efekty? Osiągnęliśmy te zamierzone. Dziś po dwóch latach samodzielnego funkcjonowania na rynku jesteśmy postrzegani, jako firma odpowiedzialna, która dostrzega potrzeby i działając społecznie, niesie korzyść nie tylko klientom biznesowym, ale również społecznościom lokalnym przede wszystkim w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach – dodaje Beata Heinzel.

Spółka podejmowała m.in. działania na rzecz poprawy poziomu edukacji, jak choćby sfinansowanie modernizacji i wyposażenia multimedialnych sal językowych w Gimnazjum Nr 1 w Jaśle oraz Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach a także w Zespole Szkół w Ligocie k/Czechowic. Polwax SA należy również do darczyńców Fundacji Arki Noego i innych, fundacji wspierających leczenie chorych dzieci. Z kolei w Jaśle to zaangażowanie przejawia się w cyklicznym wspieraniu „Międzynarodowego Festiwalu Sportu”, w którym oprócz polskich drużyn sportowych, goszczą zespoły z wielu krajów nawet tak odległych, jak Chiny. Spółka od lat współpracuje też z organizatorami różnych wydarzeń dla dzieci prowadzonych pod patronatem Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

- Są i takie działania, zwłaszcza te ukierunkowane na pracowników, – o których nie chcemy mówić zbyt dokładnie. To delikatna materia – zaznacza Beata Heinzel. – Mam tu na myśli indywidualną pomoc w wyjątkowych sytuacjach rodzinnych, w czasie klęsk żywiołowych, czy zdarzeń losowych, które wymagają natychmiastowej reakcji. Bardzo aktywnie włączyliśmy się pomoc powodzianom w roku 2010, gdzie grono naszych pracowników bezpośrednio dotknęła klęska. Niektórzy z pracowników ponieśli wówczas bardzo duże straty. Dzieciom pracowników między 6 a 18 rokiem życia spółka dofinansowuje koszty wypoczynku zorganizowanego i niezorganizowanego. Polwax dofinansowuje też wypoczynek pracowników, jak i ich rehabilitacji i pobytu w sanatoriach. - Na ten cel przeznaczamy ok. 400 tys. zł rocznie ze środków ZFSS – podkreśla Beata Heinzel. Dziś pracownicy mogą korzystać albo z prywatnej opieki medycznej lub też przystąpić do ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym.