czwartek, 13 listopad 2014 21:58

Wyróżnieni przez Komisję Europejską

Napisane przez
Wyróżnieni przez Komisję Europejską fot. PARP

Komisja Europejska opublikowała Kompendium dotyczące działań i polityk poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR). Jedną z opisanych dobrych praktyk jest projekt PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Tytuł wydanej w języku angielskim publikacji brzmi: Corporate Social Responsibility National Public Policies in the European Union – Compendium 2014. Publikacja powstała częściowo w oparciu o rezultaty przeprowadzonego w 2013 roku przeglądu polityk stosowanych przez państwa członkowskie UE w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacja zawiera także informacje dotyczące działań podjętych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej od czasu opublikowania w 2011 r. Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego CSR „Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw” (COM(2011)681).

Najbardziej popularne działania oraz dobre praktyki w zakresie CSR zostały ujęte w publikacji w odrębnych sekcjach tematycznych. W załączniku do publikacji zaś przedstawiono działania wprowadzone przez poszczególne kraje Unii Europejskiej.
Jednym z opisanych w publikacji działań jest projekt PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Projekt został wskazany jako dobra praktyka w sekcji: CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach (CSR in SMEs – strony 23-27 Kompendium). Wyróżnienie jest tym większe, że projekt PARP jest jedną z zaledwie dwóch polskich inicjatyw wskazanych w publikacji jako dobre praktyki.
Kompendium jest dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7726&visible=1