piątek, 14 listopad 2014 11:31

Rekrutacja na portalach społecznościowych

Napisane przez
Rekrutacja na portalach społecznościowych fot. wikipedia

Jedna ze znanych firm rekrutacyjnych przeprowadziła badania dotyczące użyteczności portali społecznościowych w procesach rekrutacji pracowników. W badaniu wzięło udział ponad 600 rekruterów z Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Wśród uczestników największą grupę stanowili Polacy - poinformowal portal hrnews.pl. Badanie firmy Adecco pokazało, że największy nacisk na używanie mediów społecznościowych w procesach rekrutacyjnych kładą firmy rekrutacyjne. 60% przedstawicieli tej branży przyznało, że w ich organizacjach korzystanie z social media w działaniach rekrutacyjnych jest obowiązkowe lub rekomendowane. Na drugim biegunie znajduje się przemysł i usługi. Tylko 28,6% pracowników odpowiedzialnych za rekrutacje w tych branżach przyznało, że ich pracodawca rekomenduje lub wymusza korzystanie z mediów społecznościowych w czasie rekrutacji. W branżach teleinformatycznej i spożywczej odsetek ten wyniósł odpowiednio 54,5% i 31,3%. - To, że branża rekrutacyjna, poszukując kandydatów na pracowników, jest tak aktywna w mediach społecznościowych nie powinno dziwić - mówi Michał Gołgowski, Permanent Placement Director w Adecco Poland. - Dla firmy takiej jak Adecco skuteczne i wydajne procesy rekrutacyjne to fundamentalna część biznesu.

- W dzisiejszym świecie to co dzieje się w sferze social media to nie jest jakiś wirtualny, oderwany od rzeczywistości świat. Dla coraz większej grupy uczestników rynku pracy Facebook, LinkedIn, czy Twitter to tak samo istotna część rzeczywistości, jak każda inna. Co więcej, powszechność urządzeń mobilnych takich jak smartfony, czy tablety, które dają właścicielom nieprzerwany dostęp do internetu czyni z mediów społecznościowych najbardziej dynamiczny kanał dotarcia do potencjalnych kandydatów. Social media to oczywiście także skarbnica wiedzy o kandydatach - dodaje Gołgowski.