wtorek, 18 listopad 2014 11:12

Kolejowy Pracodawca Godny Zaufania

Napisane przez
Od l. Dariusz Browarek, Andrzej Arendarski Od l. Dariusz Browarek, Andrzej Arendarski fot. PKP Cargo

Głównym celem przeprowadzonego już po raz szósty corocznego konkursu współorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą jest wyróżnienie firm, które na co dzień prowadzą odpowiedzialną i skuteczną politykę pracowniczą, dzięki czemu mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw.

Kapituła tegorocznego konkursu "Pracodawca Godny Zaufania" doceniła przemyślane i kompleksowe działania PKP Cargo, lidera kolejowych przewozów towarowych w Polsce realizowane w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Firma, drugi największy przewoźnik kolejowy w Unii Europejskiej, zatrudnia ponad 26 tysięcy osób na terenie całej Polski. Ze względu na skalę działania oraz duże zróżnicowanie profilu pracowników, starannie zaplanowana, przemyślana i konsekwentnie realizowana polityka pracownicza stanowi jeden z kluczowych elementów działalności firmy. Dowodem roli, jaką odgrywa troska o pracowników w działalności PKP Cargo jest m.in. obecność w zarządzie przedstawiciela pracowników, którego jednym z zadań jest monitorowanie realizacji polityki pracowniczej spółki.

- Pielęgnujemy dialog i dobre relacje z pracownikami, co ma szczególny wymiar, gdy zatrudnia się ponad 26 tysięcy osób -mówi Dariusz Browarek, członek zarządu PKP Cargo, przedstawiciel pracowników. - Efekty osiągane przez PKP Cargo w zakresie polityki pracowniczej potwierdzają słuszność przyjętej przez nas strategii. Bardzo się cieszę, że została ona doceniona także przez niezależnych ekspertów– dodaje.

Jednym z fundamentów sukcesu PKP Cargo jest transparentny, systematycznie prowadzony dialog społeczny z przedstawicielami pracowników. Jest on niezbędny w firmie zatrudniającej ponad 26 tysięcy pracowników, z których większość pozostaje zrzeszona w związkach zawodowych. Tylko w ten sposób można rozwiązywać sytuacje sporne i uzgadniać potrzebne rozwiązania w zakresie polityki zatrudnienia. Ostatnim przykładem skuteczności takiego podejścia jest wypracowane w kwietniu tego roku porozumienie, w ramach którego ponad 20 tysięcy pracowników PKP Cargo otrzymało podwyżki oraz premie.

Na uwagę w tym kontekście zasługuje również zawarty w ubiegłym roku Pakt Gwarancji Pracowniczych, na podstawie którego 95 proc. pracowników PKP Cargo posiada wieloletnie gwarancje zatrudnienia. W myśl Paktu, w ramach tzw. premii prywatyzacyjnej, ponad 20 tys. pracowników firmy otrzymało również akcje pracownicze oraz jest akcjonariuszami Spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł.

W efekcie prowadzonej od początku roku zakrojonej na szeroką skalę akcji rekrutacyjnej, do dnia dzisiejszego spółka PKP Cargo przyjęła do pracy już prawie 500 nowych maszynistów. Część z nich stanowią wykwalifikowani specjaliści gotowi do natychmiastowego rozpoczęcia pracy, ale największą grupę stanowią kandydaci bez doświadczenia i uprawnień niezbędnych do prowadzenia lokomotyw. Osoby te wezmą udział w kilkunastomiesięcznym szkoleniu, po którym dopiero uzyskają odpowiednie umiejętności i świadectwa.

W latach 2014-2015 PKP Cargo planuje wydać łącznie 21 mln zł na szkolenie maszynistów, kontynuując tym samym proces rekrutacji na zbliżonym do obecnego poziomie. Działania rekrutacyjne i szkoleniowe pozwolą spółce na uzupełnienie stanu zatrudnienia o kolejnych 280 maszynistów w 2015 roku i 160 w roku 2016. Rekrutacja jest prowadzona miedzy innymi we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, a cały program uzyskał patronat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2008 r. PKP Cargo konsekwentnie prowadzi działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Działania te zakładają tworzenie trwałych, pozytywnych relacji firmy ze społeczeństwem i otoczeniem biznesowym, a przede wszystkim z pracownikami. Jednym z flagowych programów firmy w tym obszarze jest projekt „Firma przyjazna bieganiu”, w ramach którego kilkukrotnie w roku organizowane są dla pracowników przewoźnika firmowe starty w wybranych wydarzeniach sportowych.

W tym roku pracownicy PKP Cargo mieli okazję wystartować m.in. w Maratonie w Amsterdamie, Warsaw Orlen Marathonie, jak również w charytatywnym biegu w Gliwicach. Dodatkowo, PKP Cargo nawiązało współpracę z Fundacją „Biegamy z sercem”, która promuje łączenie aktywności sportowej pracowników z pomocą innym.

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”

Konkurs o tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” organizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą od 2008 roku. Jego zadaniem jest promowanie prawidłowych i godnych naśladowania wzorców zachowania pracodawcy. Kapituła konkursowa co roku wyróżnia duże przedsiębiorstwa działające w Polsce, które dbają o swoich pracowników oraz sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania w obszarze polityki pracowniczej. Laureaci konkursu to przede wszystkim firmy, z których można brać przykład w zakresie dbania o pracowników i przestrzegania ich praw. Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 r. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych.