wtorek, 21 maj 2013 11:17

II Śląski Okrągły Stół

Napisane przez
II Śląski Okrągły Stół www.sxc.hu

3 czerwca br. w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Efektywne wdrażanie CSR w regionach europejskich”.

Wg informacji portalu efs.slaskie.pl organizowana jest ona przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Radę ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W spotkaniu wezmą udział eksperci europejscy, krajowi i regionalni. Program spotkania podzielono na trzy bloki tematyczne. CSR w prawie, dedykowany w szczególności ustawodawstwu unijnemu oraz międzynarodowym dyrektywom i standardom implementacji. W czasie spotkania głos zabiorą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Światowej Organizacji Pracy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego.

Kolejna część spotkania poświęcona będzie rozwiązaniom regionalnym dotyczącym CSR prezentowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Radę do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Przedstawicielstwo Kraju Basków w Brukseli.

Konferencję zakończą prezentacje dotyczące praktycznego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Głos zabiorą reprezentanci Europejskiej Koalicji na rzecz Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej Przedsiębiorstw (ECCJ), Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu nawiązuje do pierwszych obrad okrągłego stołu 21 czerwca ub.r. w Brukseli.