poniedziałek, 20 kwiecień 2015 12:11

400 t żywności trafi do najbardziej potrzebujących

Napisane przez
400 t żywności trafi do najbardziej potrzebujących fot. sxc.hu

W marcu br. popularna sieć sklepów po raz kolejny zaprosiła klientów do wzięcia udziału w zbiórkach żywności przeprowadzanych przez Caritas Polska oraz Banki Żywności.

Dzięki hojności klientów, przed Wielkanocą, zebrano blisko 400 ton produktów, które są przekazywane najbardziej potrzebującym. Zbiórki żywności mają na celu pomoc, która pozwala na godne życie oraz ułatwia najuboższym powrót do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Są także próbą uwrażliwienia Polaków na problemy ludzi ubogich i niedożywionych oraz dopełnienia przedświątecznego okresu działaniami ukierunkowanymi na niesienie im pomocy i wsparcia.

W tym roku zbiórki „TAK, POMAGAM!” prowadzone przez Caritas Polska zostały przeprowadzone w ponad 900. sklepach sieci Biedronka na terenie całego kraju, w których łącznie udało się zebrać ponad 255 t żywności. Przekazana ilość stanowi blisko 60 proc. całości darów, które zostały zebrane we wszystkich sklepach partnerów podczas trwania tych zbiórek.

Dzięki ofiarności klientów sieci Biedronka Wielkanocna Zbiórka Żywności Federacji Polskich Banków Żywności przyniosła blisko 150 t produktów spożywczych, które udało się pozyskać w trakcie zbiórek zorganizowanych w ponad 900 placówkach Biedronka. Od 2004 r., czyli od pierwszych wspólnych zbiórek z FPBŻ, w sieci udało się zebrać ponad 3 mln kg żywności.

Produkty zbierane podczas akcji trafiają do organizacji partnerskich, którym codziennie pomaga Caritas oraz Banki Żywności m.in. do: jadłodajni dla ubogich, noclegowni dla bezdomnych, domów dla samotnych matek, świetlic dla dzieci i innych organizacji zajmujących się opieką nad najuboższymi. W tym roku w sieci Biedronka planowane są jeszcze dwie zbiórki żywności w grudniu oraz jedna we wrześniu.