Dość niedawno temu, nie szukając za górami ani lasami można było znaleźć pracę, a nawet kilka. Gdy nagle… przyszedł wirus i nastał czas pandemii. Czas bardzo trudny zarówno dla pracowników, jak i ich pracodawców – wszyscy musieli zmierzyć się z „covidową” rzeczywistością.

sobota, 24 październik 2020 10:11

Tarcza 100 miliardów dla pracy

Druga fala epidemii przybrała w Polsce skalę, której trudno było się spodziewać jeszcze kilka tygodni temu. Rosnąca liczba zakażeń i dochodząca do granic wydolność systemu opieki zdrowotnej powodują poczucie zagrożenia, wobec którego społeczeństwo w naturalny sposób ogranicza swoją aktywność i mobilność - stwierdza Związek Pracodawców i Przedsiębiorców przedstawiający swoje propozycje w zakresie wsparcia firm w czasie COVID 2.0. nazwanego "Tarczą 100 miliardów dla pracy".

- Dwory na Litwie to liderzy zrównoważonego rozwoju, skupiający również lokalne społeczności. Wskrzeszone na nowo kompleksy litewskich dworów uczą nas, jak żyć w zgodzie z naturą - powiedział Gintaras Karosas, prezes Stowarzyszenia Litewskich Zamków i Dworów portalowi Wasza Turystyka.

Pojawienie się COVID-19 postawiło nowe wyzwania przed rynkiem pracy. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością.

Polski rząd stoi przed koniecznością implementowania do krajowego systemu prawnego unijnych dyrektyw, wprowadzających Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta. A w jej ramach musi stworzyć także dobrze działający system depozytowy obejmujący jednorazowego użytku opakowania po napojach.

wtorek, 20 październik 2020 14:31

Przedsiębiorcy zapłacą za błędy ZUS?

W ciągu trzech lat ma powstać wirtualne biuro rachunkowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS tym samym chce wziąć na siebie większość rozliczeń i przygotowywać dokumenty, które przedsiębiorca będzie musiał tylko ostatecznie zatwierdzić.

niedziela, 18 październik 2020 12:36

Ukraińcy nie zrezygnują z emigracji zarobkowej

Aż 59% Ukraińców jest rozczarowanych sytuacją gospodarczą w ich kraju - wynika z danych Rating Group. Nie ma się co dziwić. Epidemia koronawirusa odbija swoje piętno na gospodarce naszych sąsiadów.

sobota, 17 październik 2020 12:15

Koniec z papierem przy zawieraniu umów o pracę

Konieczne jest skorygowanie przepisów w celu zapewnienia realnej możliwości zdalnego zawierania umów o pracę. Obecnie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych nie nadąża za rozwojem technologii.

Aktualnie trwająca rewolucja technologiczna doprowadzi do skokowego wzrostu wydajności w wielu dziedzinach gospodarki, w tym w sektorze finansowym. Będzie jednak miała również negatywne konsekwencje.

- Medycyna, jak powiedział śp. prof. Religa, to przygoda życia. Są to długie studia, ciężkie, ale uczą nas bardzo wielu różnych aspektów.