Rekordowy poziom prawie 5 mln mkw. osiągnął popyt całkowity na nowoczesne powierzchnie magazynowe w 2020 roku w Polsce.

Czwarty kwartał 2020 r. był okresem bardzo dynamicznego wzrostu ilości otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych.

Luty rozpoczynamy dobrymi danymi z przemysłu. PMI polskiego sektora przetwórstwa w styczniu wyniósł 51,9 pkt (51,7 pkt w grudniu 2020 r.).

Indeks PMI wzrósł lekko w styczniu. Polscy przedsiębiorcy są wciąż bardziej pesymistyczni względem państw Europy zachodniej.

Rok 2021 centra i kluby fitness oraz siłownie rozpoczynają z zadłużeniem sięgającym ponad 7,7 mln zł. W niewiele lepszej kondycji finansowej są trenerzy i instruktorzy.

Przedłużająca się pandemia koronawirusa nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy.

Najnowszy raport Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) kompleksowo pokazuje wpływ koronakryzysu na globalny rynek pracy.

Już 6. na 10. pracowników obecnie wykonuje swoje obowiązki całkowicie zdalnie. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie.

Tylko co drugi pracodawca, który wprowadził pracę zdalną, sprawdził w jakich warunkach się ona odbywa.

52% Polaków chciałoby w przyszłości móc częściej korzystać z pracy zdalnej. Światowym liderem pod tym względem jest Hiszpania, gdzie 82% pracowników liczy na zwiększenie możliwości pracy zdalnej.