53% przedsiębiorców uważa, że potrzebne jest utrzymanie w przyszłym roku płacy minimalnej na dotychczasowym poziomie 2 600 zł.

Czy specjaliści i menedżerowie przygotowują się do kryzysu? Na jakie wyrzeczenia są gotowi? W których branżach panuje spokój, a które mają poczucie zagrożenia? Mimo, że na rynku pojawia się niepewność wciąż dominującym poczuciem jest stabilizacja i gotowość do nowych, proaktywnych działań, mających na celu szybką poprawę obecnej sytuacji.

czwartek, 30 lipiec 2020 12:23

Brak specjalistów w centrach danych

Na rynku pracy istnieje wciąż pogłębiający się problem z niedoborem specjalistów z dziedziny centrów danych.

40,2 proc. PR-owców wskazało, że obawia się utraty zatrudnienia w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

poniedziałek, 27 lipiec 2020 12:15

Od początku roku przybyło 11 obiektów handlowych

W pierwszej połowie 2020 r. w naszym kraju przybyło ok. 130 tys. mkw. nowej przestrzeni handlowej, czyli tyle, ile w obliczu rozpoczynającej się pandemii COVID-19 prognozowano na cały rok.

Polski rynek franczyzowy był budowany etapami, niemal od zera. W tej chwili jesteśmy w tym segmencie wręcz liderem regionu. Jednak niepewność prawna i niestabilność przepisów stanowią istotne źródła zagrożenia dla dalszego rozwoju tej formy prowadzenia działalności.

piątek, 24 lipiec 2020 12:22

Pandemia przyspiesza zmiany w handlu

Nowe okoliczności związane z COVID-19 mogą wykorzystać deweloperzy centrów convenience i parków handlowych.

Na trzeci w tym roku pomiar Barometru EFL decydujący i pozytywny wpływ miało zniesienie ograniczeń związanych z powszechną kwarantanną oraz pakiety pomocowe dla firm.

Trzy organizacje polskich pracodawców w związku z kolejnym złagodzeniem obostrzeń przeciwepidemicznych oraz nowymi danymi dotyczącymi poziomu aktywności w gospodarce dokonały aktualizacji opracowanego i stale aktualizowanego przez siebie licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19.

Niemal połowa (47%) polskich firm doświadczyła w ostatnim roku incydentu naruszenia bezpieczeństwa swoich danych przechowywanych w chmurze publicznej.