niedziela, 24 maj 2020 12:13

Koronawirus przyspieszy automatyzację

Aż 68 proc. przedsiębiorców jest zdania, że ich firma nie jest gotowa na wdrożenie automatyzacji lub/i robotyzacji. Tylko co czwarty pracodawca czuje, że jego przedsiębiorstwo jest na to przygotowane.

W obliczu kryzysu gospodarczego i recesji Instytut Staszica w najnowszym stanowisku rekomenduje przyjęcie rozwiązań porównywalnych z Nowym Ładem (New Deal) Franklina Delano Roosevelta, w celu pobudzenia popytu i przeciwdziałaniu wzrostowi bezrobocia oraz spadkiem możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw prywatnych.

Całkowity udział turystyki w tworzeniu krajowego PKB wyniósł w 2018 r. 4 proc. a łączne wydatki krajowych i zagranicznych turystów poniesione w Polsce wyniosły 62,2 mld zł.

Firmy działające w branży budowlanej nie odczuwają skutków kryzysu tak dotkliwie jak pozostałe. Aż 92 proc. z nich nie przerwało działalności mimo trwającej epidemii.

W pierwszym kwartale 2020 r. do użytku oddano w stolicy tylko jeden budynek biurowy o powierzchni 6700 mkw. Wolumen inwestycyjny w warszawskim sektorze biurowym wyniósł 438,6 mln euro i był wyższy o 44% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Większość agencji pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia w marcu i kwietniu odczuła znaczne spadki zamówień wynikające ze spadku liczby pracowników firm-klientów i z nadzieją wyczekuje na odmrożenie rynku po majówce.

Rynek biurowy w polskich miastach regionalnych okazał się bardziej odporny na spowolnienie niż w pozostałych częściach Europy. Najbardziej aktywne były firmy z branży IT, które odpowiadały za 57% całego zapotrzebowania.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wystosowało stanowczy protest przeciwko nierzetelnej ocenie stanu wolności mediów w Polsce w 2020 r. zawartej w raporcie organizacji „Reporterzy bez Granic” (RSF).

Konsumenci częściej zwracają uwagę na pochodzenie produktów i chętniej wybierają te krajowe. Chcą w ten sposób pomóc polskim firmom i wesprzeć gospodarkę. Skłonność ta wynika także z przekonania o większym bezpieczeństwie krajowych artykułów – wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia dla polskiego producenta lodów, firmę PPL Koral.

Portal RaportCSR.pl ogłosił 44. edycję Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Zostały w niej wyróżnione Żabka Polska, Huawei i Caritas Polska. Laureatów doceniono za ogromny wkład w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce.