Portal Instytutu Staszica rozmawia z prof. Henrykiem Skarżyńskim, twórcą i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Z Cezarym Kaźmierczakiem, prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców rozmawia na portalu Instytutu Staszica Damian Kuraś.

- Jestem zwolennikiem ponownego otwarcia gospodarki, najlepiej według zasad, które opracował sam rząd i ogłosił w listopadzie. Próbuję przekonać do takiej decyzji Pana Premiera. Na razie bez rezultatu - mówi w wywiadzie przeprowadzonym przez Bogusława Mazura dla polskatimes.pl Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Od początku pandemii wiele polskich firm zmodyfikowało produkcję, dostosowując ją do nowych realiów. W tej chwili krajowe zakłady wytwarzają w sumie ok. 200 mln sztuk miesięcznie wysokiej klasy maseczek ochronnych i rozwijają eksport do krajów UE, ponieważ polski rynek stał się dla nich zbyt mały.

Chociaż w ostatnich latach poziom aktywności fizycznej Polaków sukcesywnie rósł, nadal co trzeci nie podejmuje jej w ogóle.

Agencja Informacyjna przeprowadziła rozmowę z Krzysztofem Krystowskim, prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego, prezesem Związku Klastrów Polskich oraz wiceprezesem European Clusters Alliance.

Z prof. Jerzym Bralczykiem, językoznawcą, wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego, rozmawia na portalu Instytutu Staszica Damian Kuraś.

Praca w fotelu, łóżku czy przy kuchennym blacie, jedzenie posiłków przy komputerze - to częste realia pracy zdalnej, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników.

Rozszerzenie Małego ZUS Plus na większą grupę przedsiębiorców, wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego na wzór niemiecki, regionalizacja minimalnego wynagrodzenia czy obowiązkowe wydłużenie vacatio legis w ważnych dla biznesu przepisach - to tylko część postulatów wystosowanych przez Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, i współpracujące organizacje.

- Podczas pandemii koronawirusa zwolnienia w największym stopniu dotknęły osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Co ciekawe, wzrosła liczba osób samozatrudnionych, ale to również może być efekt optymalizacji kosztów pracy przez pracodawców - mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.