W ub. roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 54 tys. kontroli, z których 11,5 tys. dotyczyło legalności zatrudnienia. Prawie połowa z nich skończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości w tym zakresie.

Instytut Staszica zaprasza na transmisję on-line debaty pt. „Przemysł 4.0 - element wyrównywania szans między regionami”, która odbędzie się 29 listopada br. o g. 11.00.

Producent Kremu Nutella przygotował we współpracy z gwiazdami specjalny kalendarz adwentowy. Kalendarz będzie dostępny na stronie www.nutella.pl oraz na kanale Nutella Polska i serwisie You tube już od 1 grudnia 2021 r.

czwartek, 25 listopad 2021 20:59

Nowa akcyza, stare preferencje cenowe dla piwa

W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę przyjęcia przez Sejm PRL ustawy o wychowaniu w trzeźwości - aktu stanu wojennego, który miał pomóc w walce z plagą pijaństwa - przypomina Instytut Staszica w opublikowanym stanowisku w związku z projektem podniesienia stawek akcyzy na wyroby alkoholowe.

„ESG – moda czy konieczność?” - pod tym hasłem odbyła się ekspercka debata Instytutu ESG podczas Forum Inwestycji zorganizowanego przez „Forum Polskiej Gospodarki”.

44% pracowników w Polsce wciąż pracuje z domu, całkowicie lub w modelu hybrydowym. Jak wynika z badania firmy Sophos w trakcie przechodzenia na pracę zdalną co piąty zatrudniony nie otrzymał żadnego wsparcia IT. Połowa firm nie zapewniła kadrze szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa; częściej dbały o to duże przedsiębiorstwa.

Pandemia COVID-19 zasadniczo nie spowolniła sektora budowlanego, ale spowodowała pojawienie się istotnych wyzwań zwłaszcza w kontekście wzrostu kosztów realizacji i dostępności kluczowych zasobów.

PKN Orlen konsekwentnie rozwija nowoczesną sieć stacji paliw, również z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Tym razem koncern sięgnął po innowacyjną technologię wykorzystującą zasilanie fotowoltaiczne.

Wyzwania klimatyczne i związane z nimi oczekiwania wobec przedsiębiorców powodują, że niezbędne jest powołanie platformy dialogu na rzecz ekosystemu ESG.

Międzynarodowy koncern Leonardo znalazł się wśród liderów Indeksów Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones. Przedsiębiorstwo jest obecne w rankingu już od 12. lat.