poniedziałek, 18 styczeń 2021 12:01

Budowanie firmy odpornej na kryzysy

Istnieje co najmniej kilka typowych powodów upadania przedsiębiorstw. Może to być trudna sytuacja rynkowa, problemy z finansowaniem, czy nietrafione decyzje biznesowe, szczególnie te podjęte bez odpowiedniego zbadania rynku.

niedziela, 17 styczeń 2021 12:56

Nowe życie odpadów z kopalń

1,5 mln t odpadów z kopalń Taurona przetworzono w ostatnich trzech latach w pełnowartościowe produkty i wprowadzono na rynek.

wtorek, 12 styczeń 2021 14:01

Pozwólcie ćwiczyć!

Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że nie istnieje dobre uzasadnienie dalszego wstrzymywania działalności obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Co dają studia historyczne? - Przede wszystkim szerokość spojrzenia, szerokość horyzontów.

W 2020 r. przychód Grupy Mlekovita wyniósł ponad 5,5 mld zł. To kolejny rekordowy wynik osiągnięty przez firmę - i to mimo trudnej sytuacji rynkowej i zawirowań związanych z pandemią COVID-19.

W ubiegłym, pandemicznym roku sieci Żabka udało się najbardziej wzmocnić wizerunek i pozycję na rynku spośród sieci handlowych - wynika z badania YouGov BrandIndex autorstwa agencji Inquiry.

Prawie 2/3 Polaków pracujących zdalnie w pandemii odczuwa negatywne skutki home office.

- Znamy laureatów 47. edycji raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). To najstarszy i największy magazyn poświęcony tej tematyce.

Od stycznia do października 2020 r. globalny rynek fuzji i przejęć zanotował rekordową wartość transakcji równą 2,2 bln dol.

Europejski Urząd Nadzoru Finansowego (EBA) reaktywował moratorium pozaustawowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w banku - tym razem dotyczy ona jedynie przedsiębiorców.