poniedziałek, 03 styczeń 2022 13:57

Godło „Teraz Polska” po raz 32.

- Od pierwszej edycji Konkursu „Teraz Polska”, która odbyła się w 1993 r., oceniliśmy ponad 6 tys. zgłoszeń reprezentujących wszystkie branże polskiej gospodarki.

Pracodawcy patrzą obecnie na pracowników w szerszym kontekście - szukają nie tylko osób, które są potrzebne tu i teraz, ale również posiadają umiejętności wartościowe z punktu widzenia przyszłego rozwoju całej firmy.

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) przygotowuje się właśnie na przebudowę ruchu lotniczego. To przede wszystkim inwestycje w nowoczesne technologie, które zoptymalizują koszty, zoptymalizują codzienną pracę kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów służby informacji powietrznej i całego personelu operacyjnego.

Szybkie uruchomienie przez Komisję Europejską wielomiliardowych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) jest konieczne dla podjęcia i realizacji wielu istotnych dla naszego kraju inwestycji w tym największych - infrastrukturalnych. Jest to ważne także dla całej UE.

Od 1 stycznia 2022 roku wiele z ograniczeń obowiązujących dotąd w naszym kraju w formule tzw. estońskiego CIT ma zostać poluzowanych w związku ze zmianami wprowadzonymi w Polskim Ładzie.

PGE Polska Grupa Energetyczna objęła mecenatem Filharmonię Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki.

wtorek, 04 styczeń 2022 12:31

Parkiet dla zrównoważonego rozwoju

W przyjętej przez Grupę Kapitałową GPW (GK GPW) „Strategii ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025” znalazły się główne kierunki działań z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW.

poniedziałek, 03 styczeń 2022 12:26

Trójmiasto zyska elektrownię gazową

PKN Orlen, wspólnie z Energą i Grupą Lotos, kontynuują prace nad projektem związanym z budową elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku.

Leonardo przyspiesza transformację cyfrową przemysłu lotniczego, obronnego i bezpieczeństwa (AD&S).

Koniec roku to dobry moment na snucie planów, także tych dotyczących kariery zawodowej.