Na trzeci w tym roku pomiar Barometru EFL decydujący i pozytywny wpływ miało zniesienie ograniczeń związanych z powszechną kwarantanną oraz pakiety pomocowe dla firm.

Państwowy Instytut Geologiczny i spółka CPK podpisały umowę o współpracy przy planowaniu, projektowaniu i budowie portu lotniczego oraz związanych z nim inwestycji kolejowych i drogowych. Obejmuje ona m.in. udział w badaniach terenowych i specjalistyczne doradztwo przy rozpoznaniu podłoża. 

Prace nad powołaniem Narodowego Holdingu Spożywczego nabierają tempa. Zakończył się już pierwszy etap, w którym wytypowano spółki do konsolidacji i stworzono koncepcję NHS.

poniedziałek, 20 lipiec 2020 12:34

„Historia pewnej prowokacji” w Galerii Delfiny

Wieczór autorski Tomasza Wołka poświęcony jego książce „Historia pewnej prowokacji” stał się okazją do oceny zjawisk które zaszły w najnowszej historii Polski. Spotkanie odbyło się w warszawskiej Galerii Delfiny, a przygotowała je Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

20 lipca rozpoczyna się Światowy Tydzień Inkluzji (20-26 lipca), w trakcie którego Olimpiady Specjalne zachęcają do lepszego poznania osób z niepełnosprawnością intelektualną - ich talentów, pasji i sukcesów sportowych.

piątek, 17 lipiec 2020 13:15

Przybył: Jest szansa dla polskich firm

O spółkach Skarbu Państwa - a ściśle mówiąc, kontrolowanych przez Skarb Państwa, jako że w wielu z nich państwo nie jest już większościowym udziałowcem - mówi się niestety niemal wyłącznie przez pryzmat bieżącej polityki.

Obecna sytuacja pandemii może wzbudzać wśród konsumentów i klientów sklepów niepokój, dlatego niezwykle ważne jest zachowanie jak najwyższych standardów w produkcji żywności i ich opakowań oraz w dystrybucji i funkcjonowaniu placówek handlowych.

Według danych polskiej firmy analitycznej PEX PharmaSequence, w ciągu ostatnich trzech lat, czyli od wejścia w życie regulacji „Apteka dla Aptekarza” (AdA), liczba aptek ogólnodostępnych w Polsce spadła o 1181 placówek i znalazła się na poziomie roku 2012. Dziś aptek jest 12384 - poinformował portal Konfederacji Lewiatan.

Trzy organizacje polskich pracodawców w związku z kolejnym złagodzeniem obostrzeń przeciwepidemicznych oraz nowymi danymi dotyczącymi poziomu aktywności w gospodarce dokonały aktualizacji opracowanego i stale aktualizowanego przez siebie licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19.

Kolejne pół miliarda złotych ze środków unijnych przekazanych przez minister funduszy i polityki regionalnej przeznaczy Bank Gospodarstwa Krajowego na pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój.