niedziela, 24 maj 2020 12:13

Koronawirus przyspieszy automatyzację

Aż 68 proc. przedsiębiorców jest zdania, że ich firma nie jest gotowa na wdrożenie automatyzacji lub/i robotyzacji. Tylko co czwarty pracodawca czuje, że jego przedsiębiorstwo jest na to przygotowane.

sobota, 23 maj 2020 12:06

Rzecznik MŚP zawiadamia prokuraturę

Do Biura Rzecznika MŚP zgłosił się przedsiębiorca, który - na miesiąc przed upływem 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - otrzymał z urzędu skarbowego zawiadomienie o wszczęciu wobec niego postępowania karnego skarbowego, skutkiem czego bieg tego przedawnienia został zawieszony.

piątek, 22 maj 2020 12:00

ARM stawia na krajową produkcję

Agencja Rezerw Materiałowych w czasie pandemii koronawirusa dba o ciągłość łańcucha dostaw materiałów ochrony osobistej. Zajmuje się ona nie tylko sprowadzaniem poszczególnych produktów z innych krajów, ale także rozwija krajową produkcją. Już wkrótce do szpitali trafią kombinezony z polskich szwalni.

Będą wygodniejsze podróże ze stacji Warszawa Zachodnia. W ramach modernizacji przebudowane zostaną perony, będzie zadaszenie, schody ruchome, windy i kładka. PKP PLK  wybrały wykonawcę inwestycji za ponad 1,9 mld zł, współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła na polskich wieżach innowacyjny system odciążający w pracy kontrolerów ruchu lotniczego. EFES to zaawansowane technologicznie narzędzie cyfrowe, które usprawnia obsługę operacji lotniczych i znacząco wpływa na bezpieczeństwo w polskiej przestrzeni powietrznej.

- Chcielibyśmy prosić rząd o potraktowanie branży targowej jako specjalnej branży - apelują przedsiębiorcy. – Branża targowa, której wartość szacowana jest na 3 mld zł, pierwsza odczuła kryzys i prawdopodobnie ostatnia przestanie odczuwać jego skutki. W tej chwili przez te dwa miesiące straty są szacowane na poziomie 300–400 mln zł i tak to będzie postępowało aż do końca pandemii. Według szacunków Polskiej Izby Przemysłu Targowego to będzie około 150 mln zł straty miesięcznie – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Grażyna Grabowska, prezes zarządu Targów w Krakowie, operatora EXPO Kraków.

Nowoczesny kontenerowy tomograf komputerowy o wartości niemal 3 mln zł został przekazany Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim. Sprzęt ufundowała sieć sklepów Żabka.

Wykorzystanie podpisu osobistego lub podpisu zaufanego w celu zbycia udziałów ma ułatwić przepływ kapitału w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19. Konieczność stawienia się przed notariuszem utrudnia obrót gospodarczy, w tym rozwój internetowych platform crowdfundingowych.

W odniesieniu do ostatnich doniesień medialnych na temat PZL-Świdnik, niektórych istotnych aspektów finansowych i związanych z zatrudnieniem, bieżących i nowych potencjalnych programów i perspektyw w Polsce, spółka wyjaśnia kilka kluczowych kwestii.

W obliczu kryzysu gospodarczego i recesji Instytut Staszica w najnowszym stanowisku rekomenduje przyjęcie rozwiązań porównywalnych z Nowym Ładem (New Deal) Franklina Delano Roosevelta, w celu pobudzenia popytu i przeciwdziałaniu wzrostowi bezrobocia oraz spadkiem możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw prywatnych.