środa, 18 luty 2015 11:37

Korzyści elastycznego czasu pracy

Już ponad rok po wprowadzeniu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy nowe przepisy funkcjonują bez zarzutu. Niewielka liczba zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie stosowania tego sposobu organizacji pracy, które wpłynęły do Okręgowych Inspektoratów Pracy, pokazuje, że pracodawcy nie nadużywali przyznanych im przywilejów.

wtorek, 17 luty 2015 11:34

Chcą więcej fitness klubów

Jedna z czołowych firm działających na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych planuje mieć łącznie 70 klubów w segmencie fitness na koniec 2016 r. wobec 47 obecnie.

Raz do roku, w terminie do 31 marca, pracownicy tzw. „budżetówki” otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane potocznie trzynastą pensją. Wysokość tego świadczenia wynosi 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.

niedziela, 15 luty 2015 11:06

100 mln euro na wsparcie polskich MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki globalnej o wartości 100 mln euro. Środki wkrótce trafią do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w postaci kredytów inwestycyjnych. Umowa została zawarta w ramach strategicznej współpracy, rozwijanej pomiędzy KfW i BGK. Finansowanie trafi do polskich firm w postaci długoterminowych kredytów inwestycyjnych, udzielanych poprzez sieć oddziałów BGK. Warunki pożyczki globalnej KfW nie narzucają maksymalnej kwoty kredytu.

piątek, 13 luty 2015 23:02

XXIV edycja wyróżnień Raportu CSR

W 24. edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wyróżnieni zostali: Fundacja Dorastaj z Nami oraz SES Astra. Tematem przewodnim Raportu była polityka senioralna
i cywilizacyjne wyzwania stojące przed pokoleniem 50+.

Wywiadownie gospodarcze mają coraz więcej pracy. W 2014 roku zagraniczne firmy sprawdziły w nich 124 tys. partnerów z Polski, to o około 18 proc. więcej niż rok wcześniej.

czwartek, 12 luty 2015 11:23

Porozmawiajmy o podwyżce

Ilu z nas chciałoby, szczególnie obecnie, usłyszeć od swojego pracodawcy informację o przyznanej podwyżce?

Na taki innowacyjny eksperyment zdecydowały się władze szwedzkiego miasta Göteborg. W ramach tej samej pensji pracownicy jednego z gminnych ośrodków opieki nad osobami starszymi będą przez rok pracować krócej – 6 godzin, zamiast dotychczasowych ośmiu.

wtorek, 10 luty 2015 11:12

Nietypowe formy rekrutacji w Polsce

Przedsiębiorstwa zwracają rosnącą wagę do budowy silnej marki pracodawcy, sięgając także po niestandardowe narzędzia - m.in. kampanie szyte na miarę, happeningi czy grywalizację. Projekty wykraczające poza rekrutacyjne klisze to dziś realne narzędzie przewagi w rekrutacji.

poniedziałek, 09 luty 2015 11:21

Kolejarze bliscy środowisku

Jednostka certyfikująca Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej oficjalnie potwierdziła spełnianie przez jednego z czołowych kolejowych przewoźników towarowych wszelkich kryteriów uprawniających do otrzymania ekoznaku Firmy Bliskiej Środowisku.