W kwietniu br. NCBR zwiększyło budżet jednego z konkursów „Szybka ścieżka” o ponad 600 mln zł, z czego 200 mln zł to środki dla sektora MŚP. PARP nie planuje zmian w zakresie pozyskania dofinansowania.

Firmy działające w branży budowlanej nie odczuwają skutków kryzysu tak dotkliwie jak pozostałe. Aż 92 proc. z nich nie przerwało działalności mimo trwającej epidemii.

sobota, 16 maj 2020 12:15

Kompleksowe rozwiązanie w branży HR

Kwalifikowany podpis elektroniczny został zintegrowany z platformą TETA, która zapewnia obsługę firmowych procesów HR. E-podpis wyeliminuje konieczność drukowania i ręcznego podpisywania dokumentów pracowniczych i ułatwi pracę działów HR w warunkach pracy zdalnej.

Samolot Antonow Rusłan z około 125 tys. kombinezonów i 210 tys. przyłbic na pokładzie wylądował na lotnisku Wrocław-Strachowice. To kolejny transport środków niezbędnych do walki z COVID-19 zakupionych przez Grupę LOTOS w Chinach na zlecenie polskiego rządu. Operację zorganizowano w ramach programu SALIS.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował apel do premiera Mateusza Morawieckiego od ponad 100. organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku. Jego autorzy chcieliby wyznaczenia i ogłoszenia daty zakończenia ograniczeń w działaniu przedsiębiorstw najpóźniej na dzień 1 lipca br. 

Przeciwdziałanie kryzysowi nie może ograniczać się do działań defensywnych. Odwrotnie, musimy wykorzystać szansę, jaką stanowi fakt, że zdaniem analityków Polska będzie w grupie krajów, które najmniej dotknie recesja i które mają największe szanse na szybkie odbicie. Teraz jest dobry czas na skuteczną promocję polskich marek! Rozmawialiśmy o tym ostatnio podczas internetowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP - poinformował na swoim blogu na portalu natemat.pl Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Zarząd koncernu Leonardo pod przewodnictwem Gianni De Gennaro zbadał oraz jednogłośnie zatwierdził wyniki za pierwszy kwartał 2020 r. Dobry początek roku ze wzrostem zamówień o 36% r/r. Wpływ COVID-19 zaznaczył się w marcu. Bezpieczeństwo pracowników zapewniających ciągłość biznesową jest najwyższym priorytetem. Nie jest jeszcze możliwe oszacowanie wpływu COVID-19 na cały 2020 r. 

Polskim pacjentom grozi bardzo utrudniony dostęp do opieki farmaceutycznej i leków. Wynika to z niezrozumiałej i ryzykownej polityki dla krajowego systemu opieki zdrowotnej prowadzonej przez Naczelną Izbę Aptekarską, której podstawowym zadaniem powinno być zapewnienie wszystkim polskim farmaceutom jak najlepszych warunków pracy.

W pierwszym kwartale 2020 r. do użytku oddano w stolicy tylko jeden budynek biurowy o powierzchni 6700 mkw. Wolumen inwestycyjny w warszawskim sektorze biurowym wyniósł 438,6 mln euro i był wyższy o 44% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

W ciągu najbliższych dwóch lat przychody firm, które tworzą rozwiązania technologiczne w obszarze psychiatrii i psychoterapii, mogą wzrosnąć nawet kilkusetkrotnie. Tak przewidują eksperci z branży IT, bo obecna izolacja społeczna i nadchodzący kryzys gospodarczy zwiększają zapotrzebowanie na korzystanie ze zdalnych terapii.