Rozwój technologiczny i rosnąca skala cyberzagrożeń powoduje, że kwestie efektywnej ochrony systemów bankowych i środków klientów nie schodzą z agendy zarządzających firmami sektora finansowego.

Elektroniczna dokumentacja jest rozwiązaniem z kategorii „paper less” mniej popularnym wśród przedstawicieli sektora MŚP niż cyfrowy podpis.

Prowadzący działalność gospodarczą nie mogą odkładać środków na dodatkową emeryturę w ramach pracowniczych planów kapitałowych, jednak mają oni możliwość odkładania większej kwoty w przypadku produktów typu IKZE.

Eksperci Great Place to Work (GPTW) wraz z naukowcami z Carey Business School przy Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w USA przeprowadzili szeroko zakrojone badanie.

Mimo postępującej cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, firmy raczej planują wzrost zatrudnienia lub utrzymanie go na dotychczasowym poziomie, niż zwolnienia. W krótkiej perspektywie zmiany technologiczne prawdopodobnie będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy.

sobota, 18 grudzień 2021 12:42

Firmy w Polsce o zmianach w CIT

2021 r. przyniósł wiele zmian w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych. Wg firm biorących udział w badaniu KPMG, najistotniejszą zmianą wprowadzoną w CIT jest obowiązek sporządzania i publikowania informacji z realizacji strategii podatkowej.

Niemal 3 na 4 Polaków pracuje wyłącznie z biura. Na pracę zdalną w wymiarze co najmniej jednego dnia w tygodniu ma przyzwolenie 23 proc. pracowników.

Automatyzacja i cyfryzacja procesów dla branży transportowej, logistycznej i spedycyjnej - to główny cel Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL) - platformy, którą realizuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

poniedziałek, 13 grudzień 2021 12:32

Konieczne zmiany w sposobie kształcenia hotelarzy

W branży hotelarskiej pracę straciło 38% osób zatrudnionych. Nic dziwnego, że polscy hotelarze narzekają na brak rąk do pracy. To duże wyzwanie m.in. dla uczelni, które kształcą przyszłe kadry.

Aż 45% pracowników biurowych dostrzega negatywne skutki home office, ale 30% boi się zarażenia koronawirusem podczas pracy wykonywanej w siedzibie firmy.