poniedziałek, 22 marzec 2021 16:01

Więcej dyskusji podczas IV Forum Wizja Rozwoju

„Dokąd zmierza polska gospodarka?” - to ważne i ciekawe pytanie, na które poszuka odpowiedzi kilkuset ekspertów, panelistów, przedsiębiorców, ekonomistów, naukowców i przedstawicieli ministerstw podczas najnowszej, czwartej edycji Forum Wizja Rozwoju.

W swoim stanowisku nt. konieczności opracowania strategii zarządzania działaniem poszczególnych sektorów gospodarki w pandemii Instytut Biznesu zaapelował do rządu o wypracowanie planu we współpracy z przedsiębiorcami.

W związku z koniecznością budowy systemu depozytowego w celu zwiększenia selektywnej zbiórki i recyklingu określonych rodzajów opakowań Instytut Staszica opublikował analizę pod redakcją dr Dawida Piekarza „Polska droga do powszechnego recyklingu”.

środa, 24 marzec 2021 12:48

Wiatr napędza Zielony Zwrot koncernu

W ub. roku farmy wiatrowe Taurona dostarczyły około 970 GWh energii elektrycznej, co oznacza 40 proc. wzrost produkcji wobec 2019 roku.

Pomimo spowolnienia gospodarczego połowa firm, przede wszystkim średnich i dużych nie odnotowała symptomów kryzysu. Zaś odsetek przedsiębiorstw, które chcą utrzymać poziom zatrudnienia w ciągu najbliższych miesięcy pozostaje wysoki.

Wzrost skali pracy zdalnej jest najbardziej widoczną zmianą, która zaszła w przedsiębiorstwach w efekcie pandemii COVID-19.

Robiąc zakupy na początku nowego roku, część konsumentów mogła być zaskoczona. Ceny ich ulubionych napojów okazały się nawet o kilkadziesiąt procent wyższe, niż jeszcze w grudniu.

- Myślimy, że nie ma co szukać na siłę nowych rozwiązań, chociaż oczywiście musimy skalibrować system aby odpowiadał lokalnym warunkom. Pewnym wzorcem mogą być Norwegia i Litwa.

Liderzy rynkowi zgodnie twierdzą, że chmura publiczna jest rozwiązaniem, które stało się standardem, a wdrożenie tej technologii w przedsiębiorstwie zmienia sposób jego funkcjonowania w wielu obszarach.

Edukacja, rynek pracy i zdrowie psychiczne to trzy obszary, które w przypadku młodego pokolenia najsilniej odczują wpływ COVID-19. Krótkoterminowy koszt w skali całego świata to 1,7 bln dol.