Rozmowa portalu gf24.pl z Bogdanem Pęskim, prezesem Zarządu B.D. Art na temat sytuacji na rynku szkła.

Sukces ma wielu ojców, klęska jest sierotą - głosi przysłowie. Tak, ale nie w biznesie. Tu gwarancją sukcesu jest silny lider. Co nie kłóci się w żaden sposób z tezą, że osiągnięcia są możliwe dzięki pracy całego zespołu.

Firmy rodzinne są w Polsce jednym z kół zamachowych gospodarki, generują ok. 1/5 krajowego PKB. Ich wyróżnikiem jest to, że na tle ogółu lepiej radzą sobie z kryzysami i rynkowymi zawirowaniami.

Popularyzacja modelu bezpośredniej sprzedaży zielonej energii dedykowanej przemysłowi oraz współdzielenie infrastruktury energetycznej przez farmy wiatrowe i słoneczne - to dwa kierunki, które będą wspierać rozwój zeroemisyjnej energii w Polsce oraz decydować o konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na europejskich i światowych rynkach.

Polskie mikrofirmy są mało produktywne i rzadko skalują swoją działalność. Są również o 10 pkt. proc. mniej wydajne w porównaniu do analogicznych przedsiębiorstw z państw Grupy Wyszehradzkiej.

Grupa Polsat Plus wychodzi z nową inicjatywą na rzecz zwalczania skutków pandemii wśród społeczeństwa. W tym celu planuje stworzenie centrum rehabilitacji pocovidowej.

czwartek, 26 sierpień 2021 12:42

W lipcu płace wzrosły o 8,7%

W lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10. pracowników,  było wyższe o 1,8% r/r i wyniosło 6361,7 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7% r/r  i wyniosło 5851,87 zł (brutto) - poinformował GUS.

W gry komputerowe gra już 16 mln Polaków, a wartość krajowego rynku szacuje się na blisko 600 mln dol. Coraz większą widownię mają także rozgrywki e-sportowe.

Plan wdrażania rewolucji technologicznej w niedługim czasie zgłasza 19% firm, a 13% już teraz uruchomiło ten proces.

Indeks nastrojów przedsiębiorców „Busometr” na drugie półrocze 2021 roku wyniósł 46,5 punktu (wzrost z 42,2 punktów w poprzednim półroczu), co oznacza, że nastroje przedsiębiorców wyraźnie się poprawiają.