Pandemia sprawiła, że migracja zarobkowa z Ukrainy wyhamowała. Część pracowników zdecydowała o powrocie do ojczyzny, a część nie chciała wyjeżdżać za pracą.

Raport „System SENT. Problematyka nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców”, przygotowany przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przy współpracy z Zespołem ds. Transportu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, został zaprezentowany podczas posiedzenia ww. Zespołu.

Portret La Liseuse I (Czytająca I) został zlicytowany na aukcji Sztuka Dawna w DESA Unicum za 4,5 mln zł. Obrazy Łempickiej w ostatnich latach biją rekordy, trzy inne obrazy autorki w ostatnich dwóch latach zostały sprzedane za łącznie 147,5 mln zł. Z dziełami Tamary Łempickiej możemy zapoznać się dzięki wyjątkowemu albumowi poświęconemu królowej art déco, wydanemu przez wydawnictwo BOSZ.

- Wszystkie dziedziny, z którymi borykamy się na co dzień, można odnaleźć w historii. To studia, które otwierają na świat - mówi Maciej Łubieński, historyk, dziennikarz, satyryk i varsavianista, w wypowiedzi dla platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (azir.edu.pl).

Szczególny rok wymusza szczególne rozwiązania. Jak być razem w wyjątkowych chwilach, mimo obowiązujących obostrzeń?

Z prof. Jerzym Bralczykiem, językoznawcą, wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego, rozmawia na portalu Instytutu Staszica Damian Kuraś.

Ustawa o fundacjach to bodaj jedyny w polskim systemie prawnym tak krótki akt prawny, regulujący tak rozległą materię. W dodatku, choć nowelizowana, ustawa ta powstała tuż po stanie wojennym, w całkowicie innych realiach ustrojowych i w konkretnym celu.

W Polsce trwa obecnie spór dotyczący kształtu regulacji rynku aptecznego. Według ekspertów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), jedna z jego stron optuje za rynkiem otwartym, konkurencyjnym i propacjenckim. Druga forsuje model rynku zamkniętego i skoncentrowanego na realizacji interesów wąskiej grupy farmaceutów. W ciągu ostatnich lat prawodawca przychylał się raczej do tej drugiej koncepcji, osiągając zresztą rezultaty odwrotne do zamierzonych.

Promowanie kompleksowej opieki nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, działania profilaktyczne i edukacyjne to najważniejsze cele współpracy, jaką podejmą naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz eksperci Gemini Polska. W poniedziałek, 7 grudnia br. obie strony podpisały list intencyjny z założeniami dla wspólnych działań. 

- Fake newsy i nierzetelne informacje, które sieją zamęt to trend powszechny i my, jako cywilizacja, musimy się z nim zmierzyć.