poniedziałek, 23 maj 2022 14:07

Wkrótce obrady XXIX Welconomy Forum in Toruń

30-31 maja odbędzie się XXIX Welconomy Forum in Toruń - forum gospodarcze, w trakcie którego, jak co roku eksperci będą dyskutować o najważniejszych zagadnieniach społeczno-gospodarczych.

Podstawowe wyzwania dla rolnictwa i przetwórstwa w zakresie ESG, zrównoważony system żywnościowy, transformacja produkcji i konsumpcji żywności w obliczu globalnych wyzwań czy w końcu bezpieczeństwo żywnościowe.

Jednym z ustawowych obowiązków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest prowadzenie działań ukierunkowanych na wspieranie i rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie.

Diaverum, jeden z wiodących, światowych dostawców usług nefrologicznych rozpoczął nową kampanię z udziałem pracowników firmy, zatytułowaną ”Voices from the frontline”.

O wyzwaniach, jakie pojawiły się przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich w związku z napływem uchodźców z Ukrainy, a także m.in. o zmianach legislacyjnych, które należy przeprowadzić, aby ułatwić uchodźcom życie w naszym kraju mówił w rozmowie z Bogusławem Mazurem dla portalu RaportCSR.pl prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pierwszy Kongres Zdrowia Kobiet odbędzie się 26-28 maja, w Warszawie. Jak poinformował organizator wydarzenia, Fundacja Żyjmy Zdrowo, trzydniowe wydarzenie odbędzie się pod hasłem Polka - Europa - Zmiana.

środa, 18 maj 2022 16:00

Zagospodarowanie Zasobu WRSP

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje nieruchomościami rolnymi będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. W miesiącach I-IV 2022 r.

GUS prognozuje, że do 2050 r. 40 proc. Polaków będzie mieć 60 lat lub więcej. Obniżony w 2017 r. wiek emerytalny pozwala 60-letnim kobietom oraz 65-letnim mężczyznom zakończyć aktywność zawodową.

W swoim komentarzu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przypomina, że od kilku tygodni trwa proces „naprawiania” Polskiego Ładu.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń - marzec 2022.