Przedsiębiorcy z Ukrainy chcą odbudowywać zniszczoną przez wojnę gospodarkę, szukając rynków zbytu dla swoich towarów i usług.

Wobec obecnego hamowania rynku na razie firmy dadzą sobie radę z brakiem pracowników, jednak spodziewane inwestycje infrastrukturalne w latach 2024-2026 mogą znów rozgrzać rynek.

Nasze projekty będą miały olbrzymi wpływ na gospodarkę i życie obywateli, ponieważ zaspokajają podstawowe potrzeby - mówi Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w rozmowie z Bogusławem Mazurem z portalu raportCSR.pl.

Kolejna rocznica ogłoszenia przez komunistyczną PRL niewypłacalności mimowolnie skojarzyła mi się ze skutkami, jakie mogą wywołać ostatnie populistyczne propozycje opozycji, dotyczące np. sztywnych cen na paliwo czy czterodniowego czasu pracy.

Jak skutecznie promować turystycznie zamki w Polsce, czy historia jest ważna dla turystów, z kim współpracować przy promocji obiektów historycznych?

Prawie połowa (43%) pracowników zamierza w ciągu roku zmienić pracę, to ponad 6-krotny wzrost w porównaniu do 2021 r.

- Przed i zaraz po Euro 2012 na potęgę budowano, a raczej starano się budować, drogi i kolej, czemu sprzyjał świeży napływ środków z UE. Niestety ofensywa ta udała się średnio - ocenia Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.

Firmy zajmujące się marketingiem, reklamą oraz PR-em zmagają się z problemem zatorów płatniczych. Mają przeszło 112,7 mln zł przeterminowanych zobowiązań finansowych, ale głównie dlatego, że same nie otrzymują należnych im pieniędzy.

Jaką rolę odgrywa sektor finansowy w rozwoju zielonej transformacji? Jak wspiera ją Bank Ochrony Środowiska?

Promocja turystyczna przeniosła się częściowo do internetu, częściowo na wielkie, masowe imprezy.