Na lotniskach całego świata coraz częściej wykorzystywane są drony cargo. Użycie ich do transportu kilkuset kilogramowych paczek pozwala obniżyć koszt nawet o 80%.

- Obecnie w Polsce funkcjonuje system zwrotu opakowań szklanych. Planowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia poziomu zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych aż do 90%.

Europa chce być neutralna dla klimatu do 2050 r., a to oznacza poważne zmiany dla rolników. Zielona transformacja wymaga bowiem wprowadzenia daleko idących zmian w produkcji rolno-spożywczej, zwłaszcza zwierzęcej.

czwartek, 21 październik 2021 13:34

Sprawozdawczość firm nt. zrównoważonego rozwoju

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej (MFFiPR) zaprasza do wzięcia udziału w webinarium, które odbędzie się 29 października br. w godz. 10-13.

czwartek, 21 październik 2021 13:26

Bilans stulecia "Polskiego Królestwa Romanowów"

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Wydawnictwo Warszawskie zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu „e-Spotkania z książką”.

Polska polityka imigracyjna powinna opierać się na systemie kwotowym i przewidywać łatwą ścieżkę nabycia tytułu do stałego pobytu i legalnego zatrudnienia - to kluczowy wniosek z opublikowanego raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wystartowała ogólnopolska kampania społeczna „Życie to nie zabawa”, zainicjowana przez Fundację Dorastaj z Nami.

- Nie wiem czy problemy z brakiem kadr to problem nierozwiązywalny. Brakuje odwagi w podejmowaniu decyzji, bo my – jako pracodawcy prywatni – apelujemy, by mocniej otworzyć się na rynek wschodni.

- W klinikach wdrażane są najnowsze metody leczenia i technologie medyczne. Właśnie o tych nowoczesnych terapiach, m.in. w onkologii, radiologii i obrazowaniu, immunologii, genetyce, będziemy dyskutowali podczas licznych debat i paneli podczas 3. Kongresu „Zdrowie Polaków” - mówi prof. Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach we wczorajszym wywiadzie przeprowadzonym przez Macieja Pawlaka dla Gazety Polskiej Codziennie.

Badania pokazują, że dla coraz większej liczby studentów i absolwentów ważne jest wczesne zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.