- Dziś zrównoważony rozwój, raportowanie ESG i generalnie Europejski Zielony Ład, dojście do zeroemisyjności to kluczowe elementy strategii każdego przedsiębiorstwa.

Wojna w Ukrainie przywróciła bardzo pesymistyczne nastroje w sektorze MŚP. Jak wynika z Barometru EFL przedsiębiorcy nie widzą szans na poprawę swojej sytuacji w ujęciu krótkoterminowym.

„Praca platformowa”, „gig economy” czy nawet „praca fuch” - to określenia coraz częściej pojawiające się w debacie publicznej.

Wprowadzone Polskim Ładem zmiany dały możliwość rozliczenia w ramach podatkowej grupy kapitałowej straty spółki poniesionej przed przystąpieniem do podatkowej grupy kapitałowej, ale tylko straty nie starszej niż pięć lat.

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu br. wyniósł 30.148 mln euro.

„Top Disruptors in Healthcare” to jedyny raport w Polsce, który inwentaryzuje polski sektor medtech. Pracodawcy RP zaprezentowali jego cząstkowe wyniki statystyczne na podstawie odpowiedzi ponad 100 startupów.

BusinessEurope, Konfederacja Europejskiego Biznesu, stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli, spotkało się z polskimi firmami z Konfederacji Lewiatan.

Z opublikowanego przez NBP „Szybkiego Monitoringu. Analizy sytuacji sektora przedsiębiorstw” wynika, że w IV kw. 2021 r. kondycja ekonomiczna sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) była bardzo dobra.

Eksperci rynku telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa krytycznie oceniają tryb procedowania nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W pomoc obywatelom Ukrainy, którzy jako uchodźcy przed wojna znaleźli się w naszym kraju angażują się Polacy, instytucje, NGO-sy i prywatne firmy, w tym także ubezpieczyciele.