czwartek, 16 kwiecień 2015 10:32

Co motywuje CFO?

Interesujące wyzwania zawodowe, wynagrodzenie i benefity oraz stanowienie części międzynarodowego środowiska to główne motywatory CFO. Wielkość firmy również ma tutaj znaczenie. Im większy dział finansowy, tym większa satysfakcja dyrektorów.

środa, 15 kwiecień 2015 10:27

Dla najlepszych mikrofirm

Już po raz jedenasty wybrana zostanie najlepsza, polska mikrofirma. Ideą konkursu jest docenienie i wyróżnienie mikroprzedsiębiorstw, które z sukcesem prowadzą biznes. W ciągu dziesięciu lat jego realizacji, wzięło w nim udział ponad 2000 przedsiębiorstw, zaś nagrody przyznano 103 z nich.

wtorek, 14 kwiecień 2015 10:16

Prywatni zarabiają więcej

W 2014 r. jedynie co piąty respondent Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń był zatrudniony w instytucji publicznej, gdzie mediana wynagrodzeń wynosiła 3 486 zł. Była ona niższa o 21% niż mediana płac w firmach prywatnych. Co czwarty pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie państwowym otrzymywał powyżej 5 000 zł brutto miesięcznie, z kolei 25% pracujących w sektorze prywatnym – ponad 7 300 zł – stwierdza firma Sedlak & Sedlak, przeprowadzająca badania. Okazuje się, że luka płacowa, czyli procentowa różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn, jest wyższa w państwowych firmach. Panie zarabiały tam przeciętnie o 23% mniej od panów. Dla porównania, prywatni przedsiębiorcy płacili kobietom o 17% mniej.

W firmie prywatnej dyrektorzy zarabiali przeciętnie 40% więcej niż w państwowej. Dysproporcje w wynagrodzeniach oferowanych przez firmy państwowe i prywatne były tym większe, im pracownik zajmował wyższe stanowisko. Przykładowo, pensje pracowników szeregowych nie różniły się od siebie znacząco. Mediana płac w sektorze prywatnym była wyższa zaledwie o 70 zł od mediany wynagrodzeń osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym. Na szczeblu specjalisty, różnica ta wynosiła już prawie 1000 zł. Kierownicy pracujący w prywatnej firmie otrzymywali o 1200 zł więcej, niż kierownicy placówek publicznych. W przypadku dyrektorów i członków zarządu, rozbieżność w płacach była największa, zwłaszcza wśród jednej czwartej najlepiej zarabiających. Co czwarty dyrektor/członek zarządu w firmie prywatnej zarabiał ponad 22 000 zł, a w firmie państwowej – prawie połowę mniej.

Okazuje się, że pracownicy firm prywatnych otrzymywali wyższe premie – przeciętnie o 400 zł brutto. Odsetek osób otrzymujących dodatek do wynagrodzenia był niemal ten sam w obu grupach.

Wynagrodzenie to nie tylko pieniężna rekompensata za wykonaną pracę. Pracodawcy często oferują swoim pracownikom benefity, takie jak przenośny komputer, karnety sportowe czy prywatna opieka medyczna. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, ponad połowa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym nie otrzymywała żadnego świadczenia pozapłacowego. Ograniczoną liczbę otrzymywanych benefitów (nie więcej niż trzy) deklarowało 40% respondentów w obu grupach. Na szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych częściej mogli liczyć pracownicy sektora prywatnego – prawie co czwarty z nich dostawał ponad trzy benefity w 2014 r.

Prywatni przedsiębiorcy najczęściej oferowali swoim pracownikom telefon komórkowy (39%). Popularnym benefitem był również komputer przenośny oraz prywatna opieka medyczna. Wśród pracowników sektora publicznego świadczenia te występowały znacznie rzadziej.

Zgodnie z wynikami badania, osoby które znalazły pracę w sektorze państwowym, rzadziej ją zmieniają. Ponad połowa pracowników zatrudnionych u prywatnego przedsiębiorcy przepracowała u niego mniej lub pięć lat.

poniedziałek, 13 kwiecień 2015 10:11

Wypadki przy pracy kosztują pracodawców więcej

Od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. zwiększyły się kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. I tak podstawowa kwota przysługująca za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 pkt proc. wynosi 757 zł.

niedziela, 12 kwiecień 2015 10:36

Specjaliści potrzebni od zaraz

W pierwszym kwartale 2015 r. liczba ofert pracy dla specjalistów zwiększyła się o 5,5 proc. Jednocześnie coraz trudniej znaleźć pracę ludziom młodym, niewykształconym, oraz osobom starszym, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.

sobota, 11 kwiecień 2015 10:31

Minimalne wynagrodzenie w Polsce

Okazuje się, że 1750 zł brutto, czyli ustawowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, jest najwyższym takim wynagrodzeniem wśród wszystkich krajów Europy Środkowej.

piątek, 10 kwiecień 2015 10:27

10 elementów atrakcyjnego miejsca pracy

Kuchnia, parking, wygodny dojazd - to podstawowe udogodnienia, które doceniają pracownicy.

Dla polskich firm z branży budowlanej obecność na ukraińskim rynku jest bardzo ważna, dlatego też nie zabrakło ich na niedawnych międzynarodowych targach InterBuildExpo 2015 w Kijowie.

Krajowa Izba Gospodarcza poinformowała o powołaniu Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych KIG.

wtorek, 07 kwiecień 2015 10:15

Firmy zainwestowały w innowacje

Wskaźnik PMI (wyprzedzający koniunktury) w marcu 2015 r. osiągnął poziom 54,8, czyli był porównywalny do poziomu ze stycznia i lutego br. - poinformował bank HSBC.