poniedziałek, 06 kwiecień 2015 10:11

Od 2016 r. zlecenia będą oskładkowane

Od przyszłego roku zleceniobiorca pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał opłacać składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak łączna podstawa wymiaru składek z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu, wówczas zleceniobiorca nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy zlecenia.

Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 13 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków z Funduszu to te, których celem jest rozwój działalności gospodarczej lub uruchomienie nowej działalności przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług oraz nie generuje zysków - informuje ministerstwo gospodarki.

sobota, 04 kwiecień 2015 10:04

Umowy czasowe do 36 miesięcy

Rząd przyjął nowelizację kodeksu pracy. Zakłada ona, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas określony.

Polacy są bardziej optymistyczni i lepiej zabezpieczeni na wypadek utraty pracy, ale wciąż zbyt niestabilni finansowo, by realizować życiowe plany.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzone przez właściciela znanej sieci marketów spożywczych zostały wyróżnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”.

czwartek, 02 kwiecień 2015 10:24

Jak wspierać osoby 50+ na rynku pracy?

Jaka jest sytuacja osób 50+ na polskim rynku pracy i co zrobić, aby ją poprawić? Na te pytania odpowiada Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jego przedstawiciele zaprezentowali wyniki swojego raportu.

Do tej pory na ochronę miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które poniosły straty w związku z rosyjskim embargiem wydano 2 mln zł. Ze wsparcia skorzystało dotychczas 339 osób.

O konkursie literackim „Piórko 2015” i znaczącym wpływie czytania na rozwój dzieci portal raportcsr.pl rozmawia z Renatą Piątkowską, znaną autorką literatury dziecięcej.

Zaledwie kilka tygodni od rozpoczęcia burzliwej dyskusji na temat ustawy o wprowadzeniu płacy minimalnej w Niemczech, na horyzoncie pojawia się kolejna regulacja krajowa budząca obawy sektora transportu.

niedziela, 29 marzec 2015 10:08

Bezrobocie najbardziej uderza w młodych

Co trzynasty Polak nie ma pracy.  W grupie poniżej 25 lat już prawie co piąty. Stopa bezrobocia wśród osób do 25 roku życia wyraźnie spadła w ostatnim roku, ale nadal pozostaje ogromna.