wtorek, 24 luty 2015 21:50

Gdzie pracuje się najlepiej?

Najwięcej zadowolonych, a nawet skłonnych określić swoją firmę jako „wspaniałe miejsce pracy” jest w firmach prywatnych, a jak w prywatnych to raczej z kapitałem zagranicznym. Najbardziej sceptyczni co do starań i wartości wyznawanych przez pracodawców są… pracownicy deklarujący przynależność do związków zawodowych. Pokazują to wyniki dorocznego badania Great Place to Work, przeprowadzonego w lutym br.

poniedziałek, 23 luty 2015 11:15

Biznes do góry nogami wywrócony

Albo świat biznesu stanie się społecznie odpowiedzialny, albo w niedalekiej przyszłości nie będzie gdzie i jak tego biznesu robić bo skończy się świat, który znamy i w którym żyjemy. Dlatego już dziś musimy zacząć pracować nad zmianą tego stanu rzeczy. Musimy zadziałać wspólnie, aby diametralnie zmienić podejście do wyzwań, z którymi mierzymy się na co dzień.„Nie powinniśmy już ograniczać się do „społecznej odpowiedzialności biznesu”, w której owa „odpowiedzialność” staje się coraz bardziej strywializowana – teraz wszyscy ludzie w firmie powinni brać odpowiedzialność za ulepszanie tego, co robią, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym” – napisał Richard Branson w wydanej po polsku książce „Biznes do góry nogami wywrócony” /oryg. tytuł: „Screw business as usual”/.

niedziela, 22 luty 2015 11:09

Dobra pensja tuż po studiach? To możliwe.

Początek kariery nie zawsze wiąże się z niskimi zarobkami. Nawet osoby z niewielkim doświadczeniem mogą liczyć na przeciętne pensje powyżej 3000 zł netto – jak ma to miejsce np. w przypadku początkujących pracowników odpowiedzialnych za doradztwo i konsulting czy informatyków odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania.

sobota, 21 luty 2015 11:53

Spędzamy w pracy coraz więcej czasu

Jesteśmy czołówce UE jeśli chodzi o czas spędzony w pracy, niestety pod względem wydajności jesteśmy w ogonie Europy.

Liczba postępowań komorniczych bulwersujących opinię publiczną może się zwiększyć jeśli posłowie wprowadzą do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przepis podnoszący wymaganą skuteczność egzekucji do 35 proc. Konfederacja Lewiatan proponuje obniżenie tego wskaźnika do 25 proc. lub wprowadzenie jednego limitu spraw dla kancelarii komorniczych na poziomie 10 tys. spraw rocznie.

czwartek, 19 luty 2015 11:42

Szkolenie Akademii PARP

„Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP” to najnowsze szkolenie przygotowane na portalu Akademia PARP przeznaczone dla wszystkich chcących poprawić efektywność pracy w swoich przedsiębiorstwach.

środa, 18 luty 2015 11:37

Korzyści elastycznego czasu pracy

Już ponad rok po wprowadzeniu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy nowe przepisy funkcjonują bez zarzutu. Niewielka liczba zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie stosowania tego sposobu organizacji pracy, które wpłynęły do Okręgowych Inspektoratów Pracy, pokazuje, że pracodawcy nie nadużywali przyznanych im przywilejów.

wtorek, 17 luty 2015 11:34

Chcą więcej fitness klubów

Jedna z czołowych firm działających na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych planuje mieć łącznie 70 klubów w segmencie fitness na koniec 2016 r. wobec 47 obecnie.

Raz do roku, w terminie do 31 marca, pracownicy tzw. „budżetówki” otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane potocznie trzynastą pensją. Wysokość tego świadczenia wynosi 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.

niedziela, 15 luty 2015 11:06

100 mln euro na wsparcie polskich MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki globalnej o wartości 100 mln euro. Środki wkrótce trafią do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w postaci kredytów inwestycyjnych. Umowa została zawarta w ramach strategicznej współpracy, rozwijanej pomiędzy KfW i BGK. Finansowanie trafi do polskich firm w postaci długoterminowych kredytów inwestycyjnych, udzielanych poprzez sieć oddziałów BGK. Warunki pożyczki globalnej KfW nie narzucają maksymalnej kwoty kredytu.