Zarówno rodzime, jak i europejskie prawo pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji, wymieniając przy tym najczęściej występujące przyczyny nierównego traktowania (t.j. religia, niepełnosprawność, wiek). Mimo, iż otyłość nie została wśród nich wymieniona, Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) wyraził opinię, iż chorobliwa otyłość może mieścić się w pojęciu „niepełnosprawności", jeżeli stopień jej nasilenia może utrudniać danej osobie pełne uczestnictwo w życiu zawodowym na równi z innymi pracownikami – napisał portal praca.pl.

sobota, 13 wrzesień 2014 10:53

Urlopy okolicznościowe – na jakich zasadach

Urlop okolicznościowy jest szczególnym uprawnieniem pracownika, który ze względu na zaistnienie pewnych zdarzeń i okoliczności życiowych, może skorzystać z dodatkowego dnia lub dwóch dni wolnego. W jakich okolicznościach przyznawany jest ten urlop?

piątek, 12 wrzesień 2014 10:49

Tysiąc firm z elastycznym czasem pracy

Przez rok 1079 firm wprowadziło elastyczny czas pracy - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Najchętniej z nowego rozwiązania korzystają przedsiębiorcy z Katowic, Poznania i Krakowa.

czwartek, 11 wrzesień 2014 10:46

Londyński kongres polskich przedsiębiorców

9 października 2014 r., w Londynie odbędzie się pierwszy Kongres polskich przedsiębiorców.

środa, 10 wrzesień 2014 10:43

Zarządzaj wiekiem innowacyjnie

Konsultant HR jest bezpłatną innowacyjną aplikacją wspierającą zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach. Program powstał w ramach  projektu realizowanego przez firmę Fuda i Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia”, który  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – napisał portal hrnews.pl.

wtorek, 09 wrzesień 2014 10:38

Polish Tech Boom

24 września 2014 r., w Nowym Jorku będzie miało miejsce wydarzenie, promujące polskie start-upy i polskie firmy technologiczne, które odbędzie się w formule Demo Day.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 14:35

Pułapki motywowania - jak motywować skutecznie

Philip Zimbardo, autor książki „Psychologia i życie", rozdział o motywacji zaczyna pytaniem: „Dlaczego wstałeś dziś rano z łóżka?” No właśnie, dlaczego? Trywialne na pierwszy rzut oka pytanie pokazuje coś, o czym często zapominamy.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 14:27

Jak prowadzić biznes?

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięła udział w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy. PARP była partnerem panelu dyskusyjnego Jak prowadzić biznes? Globalna perspektywa vs. lokalne bariery.

czwartek, 04 wrzesień 2014 10:11

Zbyt wysoka płaca minimalna dla cudzoziemców

Minimalne wynagrodzenie wymagane do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie o wysokich kwalifikacjach, w wysokości nie niższej niż 5475 zł jest zbyt wysokie.

Rozszerzono definicję niewypłacalności pracodawcy, która jest warunkiem zaspokojenia roszczeń pracowniczych (np. o zaległe pensje, ekwiwalent za urlop, odprawa) ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.