„Top Disruptors in Healthcare” to jedyny raport w Polsce, który inwentaryzuje polski sektor medtech. Pracodawcy RP zaprezentowali jego cząstkowe wyniki statystyczne na podstawie odpowiedzi ponad 100 startupów.

BusinessEurope, Konfederacja Europejskiego Biznesu, stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli, spotkało się z polskimi firmami z Konfederacji Lewiatan.

Z opublikowanego przez NBP „Szybkiego Monitoringu. Analizy sytuacji sektora przedsiębiorstw” wynika, że w IV kw. 2021 r. kondycja ekonomiczna sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) była bardzo dobra.

Eksperci rynku telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa krytycznie oceniają tryb procedowania nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W pomoc obywatelom Ukrainy, którzy jako uchodźcy przed wojna znaleźli się w naszym kraju angażują się Polacy, instytucje, NGO-sy i prywatne firmy, w tym także ubezpieczyciele.

Jednym z celów sektora przemysłu kosmicznego jest opracowanie technologii umożliwiających wydłużenie eksploatacji satelitów.

Wprost opublikował po raz trzeci ranking 50. najlepszych polskich pracodawców - firm, w których Polakom pracuje się najlepiej oraz tych, które zatrudniły najwięcej Ukraińców.

środa, 04 maj 2022 13:11

Nasz kraj hubem dla Ukrainy

Sytuację polskich przedsiębiorców po napaści Rosji na Ukrainę przedstawiał, podczas zakończonego XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP.

Myślisz o studiowaniu prawa? A może zastanawiasz się, jakie możliwości rozwoju zawodowego mają absolwenci tego kierunku? Odpowiedzi udzielił AZiR dr. hab. Przemysław Litwiniuk, prawnik, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Bez wątpienia to właśnie prof. Roman Rybarski - publicysta i autor wielu prac naukowych z dziedziny ekonomii i gospodarki - był jednym z głównych myślicieli obozu narodowej demokracji i jego głównym ekonomistą.