sobota, 13 wrzesień 2014 10:53

Urlopy okolicznościowe – na jakich zasadach

Urlop okolicznościowy jest szczególnym uprawnieniem pracownika, który ze względu na zaistnienie pewnych zdarzeń i okoliczności życiowych, może skorzystać z dodatkowego dnia lub dwóch dni wolnego. W jakich okolicznościach przyznawany jest ten urlop?

piątek, 12 wrzesień 2014 10:49

Tysiąc firm z elastycznym czasem pracy

Przez rok 1079 firm wprowadziło elastyczny czas pracy - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Najchętniej z nowego rozwiązania korzystają przedsiębiorcy z Katowic, Poznania i Krakowa.

czwartek, 11 wrzesień 2014 10:46

Londyński kongres polskich przedsiębiorców

9 października 2014 r., w Londynie odbędzie się pierwszy Kongres polskich przedsiębiorców.

środa, 10 wrzesień 2014 10:43

Zarządzaj wiekiem innowacyjnie

Konsultant HR jest bezpłatną innowacyjną aplikacją wspierającą zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach. Program powstał w ramach  projektu realizowanego przez firmę Fuda i Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia”, który  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – napisał portal hrnews.pl.

wtorek, 09 wrzesień 2014 10:38

Polish Tech Boom

24 września 2014 r., w Nowym Jorku będzie miało miejsce wydarzenie, promujące polskie start-upy i polskie firmy technologiczne, które odbędzie się w formule Demo Day.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 14:35

Pułapki motywowania - jak motywować skutecznie

Philip Zimbardo, autor książki „Psychologia i życie", rozdział o motywacji zaczyna pytaniem: „Dlaczego wstałeś dziś rano z łóżka?” No właśnie, dlaczego? Trywialne na pierwszy rzut oka pytanie pokazuje coś, o czym często zapominamy.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 14:27

Jak prowadzić biznes?

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięła udział w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy. PARP była partnerem panelu dyskusyjnego Jak prowadzić biznes? Globalna perspektywa vs. lokalne bariery.

czwartek, 04 wrzesień 2014 10:11

Zbyt wysoka płaca minimalna dla cudzoziemców

Minimalne wynagrodzenie wymagane do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie o wysokich kwalifikacjach, w wysokości nie niższej niż 5475 zł jest zbyt wysokie.

Rozszerzono definicję niewypłacalności pracodawcy, która jest warunkiem zaspokojenia roszczeń pracowniczych (np. o zaległe pensje, ekwiwalent za urlop, odprawa) ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 39 wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwane dalej „rozporządzeniem PO KL” (projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).