Niemal 700 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na cyfryzację”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

W 2021 r. gwałtownie wzrosła skala ataków ransomware na średnie i duże firmy w Polsce. Według badania Sophos aż 77% z nich doświadczyło tego zagrożenia - w roku 2020 było to zaledwie 13%.

Doświadczenia okresu pracy zdalnej i dążenie do utrzymania pozycji rynkowej skłoniły znaczną część firm do zwrócenia się w kierunku transformacji cyfrowej.

Od ub.r. BGK realizuje nową strategię. Jej celem i jednocześnie misją banku jest wpieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Budimex SA i amerykański Bechtel Corporation podpisały memorandum o potencjalnej współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

O turystyce sportowej, znaczeniu bycia gospodarzem wydarzenia sportowego oraz potencjale atrakcyjności inwestycyjnej - rozmawiali eksperci w trakcie panelu „Wielkie imprezy sportowe”.

Obecnie ćwiczą fizycznie przede wszystkim osoby młode w wieku 18-24 lata, z przewagą mężczyzn, aktywne zawodowo, z większych miast.

środa, 27 kwiecień 2022 19:14

Parlamentarzyści w radomskim „Łuczniku”

Fabryka Broni „Łucznik” - Radom gościła w swojej siedzibie członków sejmowej podkomisji stałej ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Jakie wyzwania w obszarze HR stoją obecnie przed pracodawcami, jakie są przewidywania i tendencje oraz jak wolontariat pracowniczy może pomóc rozwiązać te problemy - na ten temat dyskutowano 27 kwietnia podczas spotkania „Nowe formy integracji, wolontariatu i angażowania pracowników” – poinformował portal PRoto.pl, jednocześnie patron medialny spotkania.

Tragedia narodu ukraińskiego, zmagającego się z brutalną agresją Rosji, nie może być zapomniana. Dlatego rząd rozpoczął specjalną akcję billboardową i w mediach społecznościowych, aby przypominać krajom Europy Zachodniej o okrucieństwie wojny, która toczy się na Ukrainie.