Jeśli pandemia może przynieść jakieś pozytywne skutki, prawdopodobnie będą one dotyczyły poprawy stanu środowiska naturalnego.

System ochrony zdrowia od lat zmaga się z niedofinansowaniem, a jego niewydolność potęgowana jest przez kolejne problemy – starzejące się społeczeństwo i rosnącą liczbę pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne czy niedobór kadr medycznych.

Jan Rodowicz „Anoda” chłopak pełen wigoru, poczucia humoru, ruchliwy i wiecznie zajęty. UB aresztowało go w Wigilię 24 grudnia 1948 r., w mieszkaniu przy ulicy Lwowskiej 7/10 w Warszawie.

W konkursie o blisko stuletniej tradycji wezmą udział pianiści z całego świata, dla których będzie on szansą na międzynarodową karierę. Wielki finał odbędzie się jesienią w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła na koniec 2018 r. 92,5 mld zł. Zdecydowanie najważniejszą motywacją (93 proc.) badanych eksporterów do inwestowania za granicą jest zwiększenie rynku zbytu.

poniedziałek, 02 marzec 2020 11:55

W Płocku stawiają na petrochemię

Realizowany przez czołowy koncern branży paliwowej Program Rozwoju Petrochemii wszedł w kolejny etap. W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, PKN Orlen podpisał umowę na licencję i projekt bazowy.

piątek, 28 luty 2020 14:27

Dwa helikoptery na lotniskowcu

Osoby odwiedzające lotniskowiec HMS Prince of Wales, który zacumuje w Liverpoolu i będzie powszechnie dostępny dla zwiedzających od 29 lutego do 1 marca 2020 r., będą mogły obejrzeć na jego pokładzie nowoczesne śmigłowce wojskowe oraz inne osiągnięcia techniczne brytyjskiej produkcji.

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbędzie się seria pierwszych w Polsce operacji wszczepienia pionierskich aktywnych implantów wykorzystujących przewodnictwo kostne dźwięku – BONEBRIDGE BCI 602.

Obrazek od lat nieoglądany w polskich mediach – protesty i żądania górników (tym razem zażegnane) – sprzągł się z początkiem kampanii prezydenckiej. Nie chcę być złym prorokiem, ale sądzę, że takie protesty staną się częstsze.

Kodeks dobrych praktyk, samoregulacja branży oraz rozsądne wykorzystanie podatku akcyzowego – to postulaty Vaping Association Polska. Wykorzystanie tych narzędzi ma stworzyć bezpieczną alternatywę dla osób zmagających się z nałogiem tytoniowym.