niedziela, 16 lipiec 2017 12:53

MRPiPS: Bezrobocie wciąż spada

7,2% - tyle wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu br. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,5 pkt. proc. mniej niż rok temu.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) jest umożliwienie zdobywania kwalifikacji zarówno w edukacji formalnej jak i w potwierdzaniu umiejętności zdobywanych przez doświadczenie zawodowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ZSK.

poniedziałek, 02 listopad 2015 11:45

Pracodawcy ostrożnie podchodzą do telepracy

Telepraca w Polsce nie cieszy się dużą popularnością. W ubiegłym roku w ten sposób pracowało 4,6 proc. ogółu zatrudnionych. Zaawansowana technologia sprawia, że telepraca może być przyszłością.

środa, 17 wrzesień 2014 10:52

Startuje II edycja „To dla mnie ważne”

W okolicy brakuje placu zabaw, świetlicy, w której dzieci mogłyby spędzać wolny czas. W sąsiedztwie nie ma zajęć sportowych czy edukacyjnych dla najmłodszych. Można to zmienić. Wystarczy mieć pomysł na stworzenie ciekawego miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzicom oraz zgłosić się do konkursu grantowego „To dla mnie ważne”. Jego II edycja, objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, ruszyła 15 września.

wtorek, 16 wrzesień 2014 10:39

Dwie polskie Alma Mater w zestawieniu FT

Opublikowany przez „Financial Times” ranking najlepszych na świecie kierunków magisterskich z zarządzania pokazuje siłę europejskich uczelni. Na 70 uczelni sklasyfikowanych w zestawieniu aż 64 pochodzi ze Starego Kontynentu. Wśród nich znalazły się: Akademia Leona Koźmińskiego (35. miejsce) i SGH (miejsce 68.).

poniedziałek, 09 czerwiec 2014 10:28

Jak UE radzi sobie z bezrobociem

Efektywność polskich instytucji odpowiedzialnych za politykę zatrudnienia od dawna budzi wiele wątpliwości. Tymczasem okazuje się, że w krajach UE istnieją dobre praktyki, dzięki którym udaje się ograniczać bezrobocie – napisał portal hrnews.pl na podstawie informacji rynekpracy.pl.

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięła udział w konferencji „Polka przedsiębiorcza. Siła kobiet w polskiej gospodarce” w Warszawie. Prezes PARP przedstawiła wyniki badania nad przedsiębiorczością kobiet, które przeprowadziła PARP. Wnioski z tego badania zestawione z danymi z innych źródeł posłużyły biorącym udział w debacie do dyskusji na temat zaangażowania kobiet w prowadzeniu własnych firm.

- W Polsce kobiety to 51,6% ogółu społeczeństwa i ponad 50% ludności w wieku produkcyjnym, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce jest na jednym z wyższych miejsc (9.) w Unii Europejskiej. Udział przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety w całkowitej liczbie przedsiębiorstw wynosi 33,4% wobec 31% w UE, co oznacza, że co 3 firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak.

Z danych przekazanych przez Prezes PARP wynika, że 126 mln kobiet na świecie (w 67 krajach) rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kolejne 98 mln kobiet to właścicielki dojrzałych przedsiębiorstw. Te kobiety nie tylko realizują własne ambicje i marzenia, one tworzą miejsca pracy – 13 mln z nich planuje zatrudnić kolejne 6 osób w ciągu kolejnych 5 lat.

Wg raportu „Empowering the third billion: Women and the world of work in 2012” (przygotowanego przez firmę BOOZ&COMPANY) „gdyby wskaźnik zatrudnienia kobiet w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Egipcie był na tym samym poziomie co zatrudnienie mężczyzn, produkt krajowy brutto tych krajów byłby wyższy o odpowiednio 5, 9 i 34%”.

Zgodnie z ekspertami OECD: kobiety są najsłabiej wykorzystanym dobrem ekonomicznym światowej gospodarki.

- Wyniki badań PARP „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce” nie wskazują na zróżnicowanie przedsiębiorczości na „kobiecą” czy „męską”. Wszyscy właściciele małych firm mają podobne nadzieje, oczekiwania i obawy; stają przed podobnymi barierami instytucjonalnymi i wahaniami koniunktury. Jednak, to mężczyźni, zarówno w Polsce, jak i innych krajach UE i świata, są właścicielami większości działających przedsiębiorstw. Bardzo istotnym czynnikiem takiej sytuacji jest obciążenie kobiet obowiązkami opiekuńczymi szczególnie wobec dzieci małych. Przeprowadzone przez nas badanie pokazało, że kobiety prowadzące działalność gospodarczą odczuwają silnie problem braków w systemie instytucjonalnej opieki nad dziećmi. I choć w tej sprawie podjęto już pierwsze działania zaradcze – np. poprzez wprowadzone prawo pozwalające na większą elastyczność w zakładaniu żłobków lub klubów dziecięcych oraz ułatwiające zatrudnianie niani – to wydaje się, że wciąż jest dużo do zrobienia w tym obszarze – skonkludowała Bożena Lublińska-Kasprzak.

W debacie, oprócz Prezes PARP, wzięły udział Beata Jarosz, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Nina Kowalewska-Motlik, prezes New Communications, Olga Kozierowska, Sukces pisany szminką, GrowUpStartUp, Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Anna Zawadzka, dyrektor zarządzająca Better Leaders Academy. Debatę poprowadziła Daria Gołębiowska-Tataj, prezes Vital Voices Poland.

Organizatorem konferencji byli Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Vital Voices Poland.

piątek, 06 listopad 2009 10:23

Promowanie dobrych wzorów

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami.