Wyświetlenie artykułów z etykietą: GUS

czwartek, 26 maj 2022 12:39

Firmy budowlane - słabnąca dynamika wzrostu

Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS nt. wyników budownictwa w kwietniu produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,9% niższa niż w marcu i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku o 9,3%.

Dział: Aktualności

Polska gospodarka potrzebuje pracowników. Rekordowo wysoki wskaźnik zatrudnienia, który w trzecim kwartale 2021 r. według GUS wyniósł 77,4 proc. oraz jedna z najniższych stóp bezrobocia w Europie na poziomie 2,9 proc. to powody, dla których polska gospodarka mierzy się z deficytem kadrowym.

Dział: Aktualności

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, natomiast w stosunku do września br. wzrosła o 2,3% - poinformował GUS.

Dział: Aktualności

Jak poinformował GUS przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 75,99 zł do 5917,15 zł tj. o 1,3% w porównaniu z wrześniem. Październik zazwyczaj przynosi wzrost płac. Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego i mniejszy od oczekiwanego.

Dział: Aktualności
sobota, 18 wrzesień 2021 07:33

GUS: Płace w firmach wzrosły o 9,5%

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w sierpniu br. wzrosło o 9,5% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dział: Rynek pracy
Etykiety

Liczba zarejestrowanych w lipcu bezrobotnych wyniosła 974,9 tys. osób i była o 18,5 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 54,6 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Dział: Aktualności

GUS zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w styczniu. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 6,6 % niższa niż w grudniu i jednocześnie o 4,4% wyższa niż w analogicznym okresie ub.r.

Dział: Aktualności

W kontekście ostatnio publikowanych statystyk GUS za dobry sygnał można uznać spadek liczby osób długotrwałe bezrobotnych, młodych (do 30 roku życia) oraz korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Dział: Aktualności

W pierwszych trzech kwartałach br. przychody przedsiębiorstw wzrosły o 7,1% r/r, podczas gdy koszty ich uzyskania o 7,5% - jak podał GUS.

Dział: Aktualności