Wyświetlenie artykułów z etykietą: dane

Dane pozyskiwane z satelitów muszą być szybko i bezpiecznie przesyłane na Ziemię. W tym zastosowanie znajduje komunikacja optyczna.

Dział: Aktualności

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że od 15 marca br. pracodawcy poinformowali o zatrudnieniu blisko 300 tys. obywateli Ukrainy, z czego zdecydowana większość to kobiety. Podjęcie pracy jest łatwiejsze dzięki przyjętym w ustawie uproszczonym procedurom.

Dział: Aktualności

Wskutek porównania kondycji rynku IT w maju br. do analogicznego miesiąca w 2021 r. okazało się, że liczba ofert pracy w tym obszarze wzrosła wówczas o 75 proc.

Dział: Aktualności
czwartek, 26 maj 2022 12:39

Firmy budowlane - słabnąca dynamika wzrostu

Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS nt. wyników budownictwa w kwietniu produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,9% niższa niż w marcu i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku o 9,3%.

Dział: Aktualności

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń - marzec 2022.

Dział: Aktualności

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu br. wyniósł 30.148 mln euro.

Dział: Aktualności
czwartek, 09 grudzień 2021 12:40

Eksport wzrósł w październiku o 12,7%

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2021 wyniósł 26 412 mln euro.

Dział: Aktualności

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w październiku. Sprzedaż okazała się o 1,7% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie o 20,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dział: Aktualności
środa, 29 wrzesień 2021 12:19

Bezrobocie zgodne z oczekiwaniami rynkowymi

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 960,8 tys. osób i była o 14,1 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 67,2 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) i prognozami rynkowymi - oceniają w komentarzu eksperci KIG.

W sierpniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 95,4 tys. wobec 97,0  tys. w lipcu i 99,2 tys. w sierpniu roku ubiegłego. Jednoczenie w sierpniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 109,4 tys. osób wobec 115,5 tys. w lipcu oraz 100,7 tys. w sierpniu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni sierpnia 116,6 tys. wobec 122,4 tys. w lipcu i 96,4 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu sierpnia 5,8% była na takim samym poziomie jak w lipcu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,3 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

Sierpniowe dane z rynku pracy nie są zaskakujące. Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację (lub lekką poprawę) w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku z utrzymywaniem się typowego dla okresu wiosny i lata wzrostu popytu na pracowników sezonowych  w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 5,8% przy 985 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne - stwierdzają na zakończenie eksperci KIG.

Dział: Aktualności

Liczba zarejestrowanych w lipcu bezrobotnych wyniosła 974,9 tys. osób i była o 18,5 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 54,6 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Dział: Aktualności