Wyświetlenie artykułów z etykietą: raport

Największym wyzwaniem dla firm związanych z cyfryzacją są braki wykwalifikowanej kadry IT i starzejące się systemy. Aż 1/3 przedsiębiorstw w razie awarii i braku dostępu do zasobów planuje przywracać działanie serwerów w trybie ręcznym.

Dział: Aktualności

W latach 2011-2020 w polskiej branży spożywczej utrzymywał się trend konsolidacyjny, a liczba firm produkujących żywność i napoje spadła o ponad 20% - wynika z najnowszego raportu Banku Pekao.

Dział: Aktualności

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR.

Dział: Aktualności

Aż 9 dobrych praktyk Ferrero, zostało umieszczone w tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To najważniejsza cykliczna publikacja FOB, wydawana od 2002 r.

Dział: Aktualności

Wzrosła świadomość polskich firm dotycząca ataków ransomware. Zaledwie 3% przedsiębiorstw, które nie doświadczyły ataku, nie spodziewa się go w przyszłości (w poprzedniej edycji raportu było to 27%).

Dział: Aktualności

Największa awersja do ryzyka występuje w mikrofirmach. Najmniejsza - choć nadal wysoka - w dużych przedsiębiorstwach.

Dział: Aktualności

„Top Disruptors in Healthcare” to jedyny raport w Polsce, który inwentaryzuje polski sektor medtech. Pracodawcy RP zaprezentowali jego cząstkowe wyniki statystyczne na podstawie odpowiedzi ponad 100 startupów.

Dział: Aktualności

Polscy eksporterzy konkurują przede wszystkim ceną, jednak rośnie waga konkurowania pozacenowego (np. jakością i reklamą). Jest to powolna, ale najważniejsza zmiana strategii zachodząca w działalności polskich eksporterów.

Dział: Aktualności

Wysoki poziom bezrobocia czy niedopasowanie do oczekiwań pracodawców to podobno główne problemy grupy młodych pracowników w naszym kraju, często określanej zbiorczo jako roszczeniowa czy bierna.

Dział: Aktualności

W opublikowanym właśnie raporcie za 2021 rok Emitel SA podsumowuje najważniejsze wydarzenia w zakresie podejmowanych działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG).

Dział: Aktualności