Red/PGZ

Red/PGZ

Wnioski z raportów dotyczących regulacji prawnych na rynku farmaceutycznym, aktualnej struktury rynku aptek w Polsce oraz roli samorządu zawodowego farmaceutów, przygotowanych przez prof. Roberta Gwiazdowskiego są niepokojące.

poniedziałek, 30 listopad 2020 19:09

Laureaci X edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

X edycja Konkursu o Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania”.

środa, 06 maj 2020 14:32

Żabka - laureat PGZ

W kategorii Edukacja nagrodzono firmę Żabka

środa, 06 maj 2020 14:27

Poczta Polska - laureat PGZ

W kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zdobyła Poczta Polska.

W kategorii Bezpieczeństwo zwyciężyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

środa, 06 maj 2020 14:20

PWC - laureat PGZ. Nagroda specjalna

 W tym roku Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej „Pracodawcy Godnego Zaufania” dla firmy PwC za wszystkie działania skierowane do pracowników, w tym między innymi: program płatnych poleceń pracowniczych, ubezpieczenie zdrowotne, bogaty program kafeteryjny dla pracowników, szkolenia, cykliczne eventy fitness&beauty, karta sportowa, a także masaże w biurze.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - głównym celem ZPP jest działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Warsaw Enterprise Institute - fundacja, która swoje aktywności koncentruje wokół czterech kluczowych agend dla Polski: Państwa i Prawa, Bezpieczeństwa, Gospodarki i Demografii.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - niepubliczna uczelnia techniczno-artystyczna, kształcąca na Wydziale Architektury oraz na Wydziale Inżynierii i Zarządzania.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków.