Red/PGZ

Red/PGZ

Centrum im. Adama Smitha - think tank, którego misją jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku oraz odpowiedzialnego społeczeństwa.

Impressarium – organizator techniczny Konkursu o tytuł "Pracodawca Godny Zaufania"

Organizacja wspierającą przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć gospodarczych.

Partner merytoryczny Konkursu, fundacja zajmująca się promowaniem pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” – współorganizator Konkursu.

Krajowa Izba Gospodarcza – współorganizator Konkursu; Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku.

sobota, 25 styczeń 2020 12:16

PGE - laureat PGZ

PGE Polską Grupę Energetyczna laureat konkursu Pracodawca Godny Zaufania w kategorii Wolontariat.

sobota, 25 styczeń 2020 12:08

Benefit Systems - laureat PGZ

Benefit Systems laureat konkursu Pracodawca Godny Zaufania w kategorii motywacja.